Gå till huvudinnehållet Gå till huvudmenyn

Forskning inom kommunikation

Sveriges Kommunikatörer stöttar regelbundet olika forskningsprojekt inom strategisk kommunikation. Här kan du ladda ner rapporter och ta del insikter från projekten.

Böcker ovanifrån

Forskningsprojektet Kommunikativa organisationer

Här kan du ta del av samtliga rapporter från forskningsprojektet Kommunikativa organisationer.

Slutrapport: Den kommunikativa organisationen

Delrapport 6: Röster om den kommunikativa organisationen

Delrapport 5: Den mediala spegelbilden – Värdeskapande och medierepresentation

Delrapport 4: Synen på ledningens, chefers och medarbetares kommunikation

Delrapport 3: Uppfattningar om kommunikation

Delrapport 2: Kommunikationsklimat – En verksamhetskritisk resurs

Delrapport 1: Den kommunikativa organisationen – En diskussion av begreppet

 The Communicative organization (in english)

Projektets syfte är att öka kunskapen om kommunikationens betydelse för organisationers måluppfyllelse och framgång.

Författarna av studien "Den kommunikativa organisationen"

Forskningsprojektet Kommunikativt ledarskap

Forskningsprojektet “Kommunikativt ledarskap – analys och utveckling av kärnkompetens” genomfördes vid Mittuniversitetet under 2011-2013, och leddes av docent Catrin Johansson, med forskargrupperna CORE och Kvalitetsteknik vid Mittuniversitetet. Det finansierades av KK-stiftelsen och de deltagande företagen: Norrmejerier, Saab, Sandvik, Spendrups, Volvo och Nordisk Kommunikation. Det stöttades även av Sveriges Informationsförening och Per Zetterquist.

De frågor som forskarna studerade var hur Kommunikativt ledarskap kan definieras och utvärderas, hur chefer och medarbetare uppfattar det, och hur organisationer mäter kommunikation, ledarskap och medarbetarhälsa. Projektet skulle också ta fram en metod för att mäta kommunikativt ledarskap som bygger på tidigare forskning, och studera kopplingar mellan kommunikativt ledarskap och andra organisationsresultat.

Rapportens syfte var att definiera begreppet Kommunikativt ledarskap, ge en översikt över forskningen inom området kommunikation och ledarskap, och att fastställa vilka kommunikationsbeteenden som är centrala för ledare i olika typer av organisationer. Rapporten finns även i en mer utförlig version på engelska.1 Rapporten är författad av Catrin Johansson, Vernon D. Miller och Solange Hamrin.

Här kan du ta del av samtliga rapporter från forskningsprojektet Kommunikativt ledarskap.

Delrapport 5:

Delrapport 4:

Delrapport 3:

Delrapport 2:

Delrapport 1: