Gå till huvudinnehållet Gå till huvudmenyn

5 insikter: I kris, krig och desinformation – vilken roll har kommunikatören i totalförsvaret?

I en kris är kommunikationsinsatser ett viktigt verktyg, men vilken roll har du som kommunikatör i totalförsvaret? Detta diskuterades under Sveriges Kommunikatörers seminarium i Almedalen 28 juni. Här kan du ta del av fem insikter från paneldeltagarna om hur du som kommunikatör kan arbeta under en kris – och rusta dig inför den.

Vikten av att ha en krisplan 

Som kommunikatör står man ofta på frontlinjen, något som är spännande men även utmanande. Det säger Caroline Thunved, vd på Sveriges Kommunikatörer. Hon poängterar att inom totalförsvaret är kommunikation otroligt viktigtdärför bör alla organisation ha en konkret krisplan. Om man har en tydlig plan möjliggör man att hantera kriser snabbt med kraft och mod, säger Caroline.  

Anpassa team för att hantera kris 

Hur ska man bemöta en påverkanskampanj? Linda Corsvall, kommunikationsdirektör på Socialstyrelsen, poängterar att det är nödvändigt att ha rätt resurser och verktyg för att hantera en kris. På Socialstyrelsen har de bland annat jobbat med en extern byrå, anlitat personer med rätt språkkunskaper och utnyttjat alla medel de har för att skapa ett effektivt team som har kunskapen att förebygga eventuella kriser.  

Att kommunicera med känslor 

Myndigheten för samhällsskydd och beredskap har tidigare gjort faktabaserade marknadsföringskampanjer, till exempel broschyren ”Om krisen eller kriget kommer”. Men förra året testade de att arbeta mer känslodrivet, berättar Svante Werger som jobbar som rådgivare på myndigheten. Den känslodrivna kommunikationen fick många att känna sig inkluderade och ökad förståelse för sin roll i en krissituation, säger han.  

”Måste vara tydlig för att nå ut” 

För att motverka desinformation är det avgörande att nå ut med korrekt information på ett tydligt och rakt sätt. Det ska vara enkelt att hitta rätt information på rätt språk, säger Linda Corsvall. Hon menar att vi har ett jätteviktigt uppdrag, och vi måste våga kommunicera, även om saker som är jobbiga.

Vem har kommunikatörens rygg?  

Som kommunikatör måste man vara förberedd om något skulle hända, säger Kristin Ek som jobbar som kommunikatör på Myndigheten för psykologiskt försvar. Man behöver identifiera möjliga sårbarheter då de ofta utnyttjas. Dock är det svårt att hantera kriser om man inte har stöd. Kommunikatören har allas ryggar, men vem har din rygg? Diskutera med kollegor och chefer så att alla har ett säkerhetstänk och du får stöd i dina utmanande arbetsuppgifter, säger hon.  

Medverkande
  • Kristin Ek, kommunikatör, Myndigheten för psykologiskt försvar
  • Linda Corsvall, kommunikationsdirektör, Socialstyrelsen
  • Svante Werger, Särskild rådgivare, MSB
  • Caroline Thunved, VD och generalsekreterare, Sveriges Kommunikatörer
En kvinna som har på sig hörlurar och ler

Vill du veta mer?

Hela diskussionen kommer att släppas som avsnitt i Kommunikationspodden – så håll utkik!