Gå till huvudinnehållet Gå till huvudmenyn

Så driver du utveckling på riktigt: “Den som är bäst på att samarbeta är den som kommer att vinna”

“Vi måste bli bättre på att samarbeta för att lösa komplexa problem”, säger kreativitets- och innovationsexperten Tobias Degsell. Tobias invigde årets Kompetensdag och fick direkt igång våra hjärnor genom att såga en rad etablerade kreativitetsklyschor som “tänka utanför boxen”,  samtidigt som vi fick konkreta råd kring hur vi förbättrar vårt innovativa tänkande och utvecklar vår handlingskraft.

En man med kort ljust hår och svarta glasögon som kollar in i kameran.

Enligt Tobias Degsell är kommunikation och innovation tydligt sammankopplade. 

– Du kan vara hur intelligent som helst, men om du inte förmår kommunicera så att din omgivning förstår vad du vill göra, så är sannolikheten att lyckas minimal, säger Tobias. 

Han menar att ord har kraft att bidra till innovation och kreativitet, men bara om de verkligen är begripliga och vi behöver ifrågasätta och dissekera de ord vi använder mycket och ofta.

Tobias Degsell hjälper företag att tänka och göra saker på nya sätt. Det finns några nyckelord som han ofta återvänder till. Samarbete är ett av dem. Enligt Tobias är samarbete helt avgörande för framgång. Att tänka nytt och annorlunda räcker inte för att vara innovativ och kreativ, utan det handlar om att genomföra de nyskapande idéerna och det gör man sällan ensam. Nobelpristagare är en återkommande referens och Tobias lyfter samarbete som en av nyckelfaktorerna bakom de bedrifter som Nobelpriset hyllar. 

Det är inte bara öarna som är det viktiga utan även  broarna, säger Tobias. Framtiden handlar om att se helheten, veta vilka delar som är viktiga och om att bygga broar. Frågorna vi alla ska ställa oss är:

“Vad för typ av broar har jag byggt på sistone? Vilka skulle jag vilja bygga och vilka har jag sabbat?”

Ett av Tobias huvudbudskap är att det är nödvändigt att känna en viss respektlöshet mot existerande tankar och idéer. Etablerade sätt att göra saker på måste ifrågasättas. Ett sätt att göra detta på är att säkerställa att vi inte bygger team som ska vara nyskapande genom att samla likasinnade individer. 

– Mångfald i betydelsen av fler perspektiv är avgörande. Det är inte alltid den smidigaste enkla vägen men det är den enda vägen för att lösa komplexa utmaningar. I friktion finns utveckling, gnisslar det inte alls så är det något som är trasigt, säger Tobias. 

I samma andetag som Tobias lyfter samarbete och mångfald nämner han även  tillit. Tillit är nödvändigt för att samarbete ska fungera och här är det framförallt viktigt att vi tränar på att lita på människor som inte är likadana som oss själva.

“Vi måste börja tänka och göra saker på helt nya sätt.”

Vi behöver träna på att vara bekväma med att vara obekväma och på att både ifrågasätta och ifrågasättas. Här finns utvecklingspotentialen.  Tobias pekar på hur mycket förändring som skedde under pandemin. Hans budskap är att pandemin  visade vilken innovation och förändringskapacitet vi faktiskt har. Det viktiga är att se att vi inte behöver en kris för att komma åt den nivån. Vi kan skapa  innovation och förbättra vårt kreativa tänkande varje dag, bara vi aktivt söker oss till rätt förutsättningar för det.

Här kan du se hela Kompetensdagen i efterhand!