Gå till huvudinnehållet Gå till huvudmenyn

Nätverksledare: Så tar du nästa steg genom erfarenhetsutbyte

Söker du kompetensutveckling? Genom att vara med i ett nätverk får du möjlighet till erfarenhetsutbyte med personer som arbetar inom samma bransch och hanterar liknande frågor och utmaningar. Våra nätverksledare berättar om vad du kan förvänta dig samt målen för respektive nätverk. 

Nätverksledare: Så tar du nästa steg genom erfarenhetsutbyte

Strategisk kommunikation

Nätverksledare: Ann Jönsson Lindström

I nätverket för strategisk kommunikation kommer vi gemensamt att identifiera vilka de strategiska frågorna är när det gäller kommunikationsarbete idag och framöver. Vi kikar på trender och hur de påverkar. Det kan handla om både det utåtriktade och mer interna arbetet. Strategisk improvisation och strategiskt lyssnande har varit på tapeten ett tag nu, kanske är det strategisk AI eller något annat som är nästa begrepp vi behöver utforska? Vi kommer också att reflektera över vår egen roll, till exempel balansen mellan utföra, vara rådgivare, coacha och driva. Vi tar också hjälp av varandra för att hitta lösningar på aktuella dilemman. Helt enkelt dra nytta av all den erfarenhet och strategiska blick som det här gänget besitter. Mycket energi och ett och annat skratt hoppas jag också på!

Läs mer om nätverket här

Nätverk: PR och Opinion

Nätverksledare: Peter Skeppström och Jonas Nygren

Vårt mål är att deltagarna i en förtroendefull miljö får verktyg och idéer som stärker dem i deras yrkesroll. Vi hoppas att nätverksträffarna blir en energiinjektion i vardagen, där man kan resonera kring utmaningar och problem som man brottas med på sin arbetsplats. Många gånger är det ensamt att jobba med PR och PA på ett företag eller organisation, så vi ser nätverket också som en möjlighet att vidga sitt nätverk med kloka personer. Vi ser även fram emot att ses på olika platser och som har det gemensamt att de berättar en historia från politik och näringsliv. 
 
Utifrån deltagarnas tankar och idéer vill vi också bidra med nya insikter och förståelse för olika roller och funktioner inom politik, media och näringsliv. Vi kommer även jobba med individuella utmaningar där gruppen tillsammans finner lösningar i en läroprocess. Och så hoppas vi att det blir många tillfällen till skratt.

Läs mer om nätverket här

Läs mer om nätverket för seniora inom PR och opinion här

Intern kommunikation

Nätverksledare: Sofie Reutercrona

Alla organisationer har insett att motiverade och engagerade medarbetare är en del av framgången. Vi vet att det finns mycket att vinna med en väl utvecklad kommunikation internt. Genom att vara med i nätverket hittar du både kollegor med liknande behov och inte minst så ger det generösa utbytet av erfarenheter värdefull kompetensutveckling. Den finaste, och kanske mest värdefulla, återkopplingen efter dessa nätverk brukar vara känslan av att "vara i ett sammanhang som känns tryggt, kompetent och tillåtande, alla vill väl och ger varandra utrymme". Jag älskar verkligen att facilitera dessa grupper, det är win win för alla!

Läs mer om nätverket här

Ny som kommunikationschef

Nätverksledare: Anne-Catherine Worth

Tanken är att skapa ett nätverk där den som är relativt ny i rollen kan lyfta frågor och funderingar från vardagen. Min tanke är att vi ska utgå från det behov deltagarna har, och forma innehållet tillsammans. Det kan handla om allt från kommunikationschefens roll i ledningsgruppen till hur man får andra att ta sitt kommunikativa ansvar. 
 
Jag vet av egen erfarenhet att kommunikation inte alltid har en stark position inom en organisation, och som ny är det inte alltid lätt att hitta sin roll och formen för sitt arbete. Då kan det vara bra att ha ett nätverk att reflektera och diskutera med. Jag hade faktiskt gärna varit en del av det här nätverket när jag tog mitt första kommunikationschefsjobb. 
 
Läs mer om nätverket här

Kommunikationschef och kommunikationsansvarig Malmö

Nätverksledare: Ann Jönsson Lindström och Sofie Rolf

Du kommer att få ge önskemål om vilka ämnen som känns mest relevanta i din roll som kommunikationsansvarig- eller chef. Vi tänker även att mer vardagliga dilemman där gruppens gemensamma erfarenheter och idéer tas tillvara blir en viktig del i detta nätverk.

Så om du längtar efter att träffa kollegor med liknande utmaningar, fylla på med kunskap och få hjälp att omsätta den till din verklighet, ambition och vardag – och befinner dig i södra Sverige – kanske detta blir ditt vattenhål och inspirationskälla det närmaste året? Vi som leder och faciliterar nätverket kommer att sträva efter att skapa en varm och öppen miljö och givetvis bidra med våra eget djupa intresse av kommunikativa organisationer och ledarskap. 

Läs mer om nätverket här

Foresight – nätverk för kommunikationschefer Göteborg

Nätverksledare: Andrea Hartmann Jovell

Foresight är nätverket jag själv önskat mig som kommunikations- och marknadschef. Göteborg är en tillväxtmotor i Sverige för nya jobb och export. Den hemliga ingrediensen samverkan skapar världsledande innovation och forskning, samtidigt lever vi med stora utmaningar. Här spelar kommunikationen en avgörande roll. Målet med Foresight, nätverket i Västsverige är att etablera en plats att utbyta idéer, lyfta utmaningar och skapa samarbeten för sig och sin organisation med förståelse för samtiden. Tillsammans kan vi lära av varandra att underlätta strategiska beslut och fånga innovativa kommunikationslösningar. Genom att lära av varandra kan var och en känna sig stärkt i sin kompetens och få med sig metoder och verktyg att implementera i sitt arbete.

Läs mer om nätverket här