Gå till huvudinnehållet Gå till huvudmenyn

Nätverk: PR och Opinion

Vad krävs egentligen för att bli framgångsrik i PR- och påverkansarbete? Hur ser det politiska landskapet ut, beslutsprocesser och hur har media förändrats? Vad kan vi förvänta oss i framtiden?

För att lyckas i rollen som PR- och påverkansansvarig ställs stora krav på att förstå det politiska landskapet, beslutsprocesser och hur de olika yrkesrollerna i politik, media och näringsliv hänger ihop. Men lika viktigt är det att få ett stort nätverk i branschen och förstå vilka trender som finns och vad som händer framåt.

Intresseanmälan

I nätverket tar vi fram en gemensam agendan för våra träffar, där vi ser vilka relevanta ämnesområden och frågeställningar som vi vill fördjupa oss i, med fokus på aktuella ämnen som påverkar vardagen för dig. Genom ett stort nätverk av profilerade föreläsare och intressanta exempel får deltagarna ta del av exempel på goda exempel på påverkansarbete. Men också få inblick i vad som händer i rummen där besluten fattas och öka sin medvetenhet om hur samhällsförändringar skapar nya förutsättningar för branschen. Vi kommer även jobba med individuella utmaningar där gruppen tillsammans finner lösningar i en gemensam lärprocess.

Målet med nätverket är att du som deltagare ska kompetensutvecklas genom erfarenhetsutbyte tillsammans med övriga deltagare.

 

Varför gå med i ett nätverk?

  • Nätverket blir en möjlighet för dig att bättre förstå samhällsutvecklingen och få insikt hur det påverkar din roll och arbete
  • Få möjligheten att i en trygg och förtroendefull miljö ta del av andras erfarenheter, med möjlighet att reflektera och lära av andras misstag
  • Tid för att resonera och reflektera över din roll och dina utmaningar tillsammans med andra
  • Ta del av intressanta exempel och berättelser som kan inspirera dig i ditt arbete
  • Få en bättre bild av branschen idag, framtidsscenarier och ha diskussioner om detta
  • Få möjligheten att vidga och utveckla ditt eget nätverk inom branschen
     

För vem passar nätverket?

Det här nätverket är för dig som har jobbat något eller några år med PR och påverkan, som vill utvidga ditt nätverk och få större insikt och förståelse för branschen.

Nätverket är en möjlighet för dig att utvecklas i din roll tillsammans med andra. Genom erfarenhetsutbyte, inspirerande föreläsningar och diskussioner skapas en stabil och hållbar utvecklingsprocess. Samtidigt får du möjlighet att vidga ditt personliga nätverk med kunniga personer som du har nytta av även efter nätverkets slut.

 

Nätverksledare

Peter Skeppström och Jonas Nygren är nätverksledare och har båda flera års erfarenhet inom PR- och opinionsbranschen.

Peter har en lång bakgrund inom press och opinion samt analys och utvärdering, både inom näringsliv och politik. Sedan 2021 arbetar han som press och PR-ansvarig på Rikshem.

Jonas har lång politisk bakgrund som förtroendevald och har jobbat med påverkan och opinionsbildning lokalt, nationellt och internationellt i olika organisationer. Han är även medgrundare och VD för PR-byrån The Swedish Thing.

 

Upplägg

Nätverksträffar kommer ske både fysiskt och digitalt, med gott om tid för diskussion och reflektion. Vi bjuder in föreläsare som kan bidra med egna exempel på både med- och motgångar.

Ändringar i datum kan förekomma men meddelas i god tid. 

 

Vill du veta mer? Kontakta mig gärna!

Emma Ekenberg, Kurs- och nätverksansvarig