Gå till huvudinnehållet Gå till huvudmenyn

Nätverk: Seniora inom PR och Opinion

Det politiska och mediala landskapet förändras snabbare än på länge. Samhället blir mer komplext samtidigt som samhällsdiskussionen sker i flera parallella bubblor. Att få genomslag för sina frågor och driva på för förändringar blir samtidigt både enklare och svårare. Genomslaget för enskilda medier blir mindre men samtidigt finns det fler plattformar där diskussionen kan vara svår att få grepp om.

För att i en mer komplex verklighet utvecklas och lyckas med sitt press- och påverkansarbete behövs reflektion och tillfälle för att fylla på med ny kunskap. För dig som har några års erfarenhet finns därför ett seniort PR- och opinionsnätverk. Nätverket är för dig som har jobbat minst 10 år i branschen, där du hunnit få en hel del erfarenhet och i ett gemensamt lärande kan dela med dig av både fram- och motgångar med övriga deltagare.

Genom våra träffar får du en möjlighet att uppdatera ditt nätverk och träffa kollegor från olika branscher som brottas med olika utmaningar.

Intresseanmälan

Nätverket sätter, individuellt och tillsammans, agendan genom att identifiera relevanta ämnesområden och frågeställningar. Vi kommer fördjupa oss i aktuella ämnen som påverkar vardagen för dig. Med profilerade föreläsare och intressanta exempel tar vi del av framgångsrikt påverkansarbete, får inblick i vad som händer i rummen där besluten fattas och se hur samhällsförändringar skapar nya förutsättningar för branschen. Vi kommer även jobba med individuella utmaningar där gruppen tillsammans finner lösningar i en gemensam lärprocess.

Målet med nätverket är att du som deltagare ska kompetensutvecklas genom erfarenhetsutbyte tillsammans med övriga deltagare.

 

Nätverksledare

Peter Skeppström och Jonas Nygren är nätverksledare och har båda flera års erfarenhet inom PR- och opinionsbranschen.

Peter har en lång bakgrund inom press och opinion samt analys och utvärdering, både inom näringsliv och politik. Sedan 2021 arbetar han som press och PR-ansvarig på Rikshem.
Jonas har lång politisk bakgrund som förtroendevald och har jobbat med påverkan och opinionsbildning lokalt, nationellt och internationellt i olika organisationer. Han är även medgrundare och VD för PR-byrån The Swedish Thing.

 

För vem passar nätverket?

Vi ser att du har jobbat mer än 10 år i branschen och kan bidra med egna exempel på med- och motgångar, har hunnit komma en bit i karriären men ser ett behov av att få träffa kollegor från andra branscher och i en förtroendefull miljö lyfta problem och utmaningar ihop med andra.

 

Upplägg

Nätverksträffar kommer ske fysiskt i centrala Stockholm, och varje träff avslutas med gemensam middag på närliggande restaurang. 

Ändringar av datum kan förekomma med meddelas i god tid. 

Vill du veta mer? Kontakta mig gärna!

Emma Ekenberg, Kurs- och nätverksansvarig