Gå till huvudinnehållet Gå till huvudmenyn

Sveriges finaste pris för kommunikatörer!

Stora Kommunikationspriset delas ut till personer och organisationer som gjort stora insatser inom kommunikation det senaste året. Här kan du läsa om prisets kategorier, tidigare vinnare, årets jury och hur det går till.

En grupp personer som står på en scen och ler. Några håller i statyetter.
Bild: Nathalie Malic

Kategorier i Stora Kommunikationspriset 2024

Årets kommunikativa ledare

Sveriges Kommunikatörer belönar en ledare som på ett öppet, transparent, empatiskt och genuint sätt motiverar medarbetarna och stärker förtroendet för organisationen. Ledarskapet utgår från och uttrycker organisationens eller företagets värderingar och kommunikationen har tydligt bidragit till önskad effekt och goda resultat.

Bästa externa kommunikation

Belönar ett team som använt kommunikation på ett nytänkande sätt för att uppnå anmärkningsvärda resultat. Med målinriktat och strategiskt arbete har kommunikationen bidragit till att förflytta verksamheten närmare de övergripande målen.

Bästa internkommunikation

Belönar ett team som under året uppnått utmärkta resultat genom att planera och genomföra kommunikation riktad till medarbetare. Det kan handla om förflyttning, förändringar och att stärka förtroendet för verksamheten både bland medarbetare och potentiella medarbetare, samt att visa på hur kommunikationen stärkt varumärket.

Bästa påverkanskommunikation

Belönar ett team som på ett framgångsrikt sätt genomfört kommunikationsinsatser som mätbart påverkat sina intressenter. Kommunikationens roll i förändringen har varit central och givit resultat.

Årets unga talang

Priset belönar en ung talang som under året har bidragit till utvecklingen av professionell kommunikation genom ny kunskap, innovativ prestation eller stor påverkan. Personen får fylla högst 28 år under det år som priset delas ut.

Framtidspriset

Framtidspriset belönar en person eller organisation som på ett framstående, innovativt och nyskapande sätt har skapat inspirerande kommunikation som har bidragit till en ökad medvetenhet kring hållbarhetsfrågor eller främjat en framgångsrik omställning inom deras verksamhet.

Höjdpunkter från Stora Kommunikationspriset 2023

Sveriges kommunikatörer har delat ut pris för bästa kommunikation i olika former sedan år 1991. Alla har möjlighet att skicka in sitt tävlingsbidrag, inte bara medlemmar i Sveriges Kommunikatörer.

 

– Kommunikation driver förändring och förflyttar människor, verksamheter och samhälle framåt. Därför har Sveriges Kommunikatörer i över 30 år ärat kommunikation i form av Stora Kommunikationspriset. Det känns fantastiskt att få samla Sveriges främsta kommunikationsproffs under samma tak och tillsammans fortsätta en stark tradition av att lyfta branschkollegor och allt vad god kommunikation innebär, säger Caroline Thunved, VD och generalsekreterare på Sveriges Kommunikatörer. 

Så går det till

1. Lämna in ditt tävlingsbidrag

1. Lämna in ditt tävlingsbidrag

Du skickar in tävlingsbidrag till de olika kategorierna.

 

2. De nominerade presenteras

2. De nominerade presenteras

De nominerade organisationerna och personerna inom respektive kategori presenteras.

3. Prisutdelning

3. Prisutdelning

Prisutdelningen äger rum och vinnarna firas med pompa och ståt!