Gå till huvudinnehållet Gå till huvudmenyn

Framtidens kompetensbehov

Vad är framtidens kompetensbehov hos kommunikatörer? Här samlar vi våra kartläggningar av kompetensområden och identifiering av utvecklingsbehov.

En man och en kvinna som kollar på en datorskärm
En grupp personer som sitter i ett kontor och pratar med varandra.

Kompetenskartläggning 2023

Vad behöver framtidens kommunikatörer vara skickliga på? Inom vilka områden behöver och vill man utvecklas? Sveriges Kommunikatörers kompetenskartläggning 2023 har undersökt kommunikatörers nuvarande kompetens och hur den förhåller sig till det man själva ser som framtidens behov. Vi har även tittat närmare på vad arbetsgivarna eftersöker för kompetenser och egenskaper i platsannonser. Ta del av rapporten här!

En person som skriver på en laptop.

Kompetenskartläggning 2021

Detta är en kartläggning av kommunikatörens kompetens som gjorts på uppdrag av Sveriges Kommunikatörer. Bakgrunden till kartläggningen är behovet av att som yrkesförening ha en uppdaterad bild av nuläget inom professionen och att identifiera framtidens behov av kompetens. I årets undersökning har också viljan bland medlemmar att utveckla sig kartlagts. Underlag kan användas för diskussioner inom föreningen, i samhället och på arbetsplatser. Ta del av rapporten här!

En man som kollar på en vägg med papper och bilder

Kompetenskartläggning 2019

I april 2019 släpptes rapporten Framtidens kompetensbehov hos kommunikatörer. Den består av intervjuer som Sveriges Kommunikatörer genomfört och som sedan följts upp av en enkätstudie riktad till kommunikatörer. Här redovisas hur kommunikatörerna själva ser på sin roll, sina behov och vad de tror blir viktigt att kunna för ett fortsatt framgångsrikt arbete som kommunikatör. Ta del av rapporten här!