Gå till huvudinnehållet Gå till huvudmenyn

Som motvikt till det snabbrörliga ökar efterfrågan av långsiktighet

I Givas trendrapport skriver Caroline Thunved, vd och generalsekreterare på Sveriges Kommunikatörer, att långsiktigt varumärkesarbete alltid vinner i slutändan. Hon betonar att inget är så effektivt och skapar sammanhållning som att ha en enhetlig och tydlig berättelse som varje medarbetare förstår och står bakom.

En kvinna med axellångt brunt hår har på sig en svart blus och kollar in i kameran.

Den konstanta rörelsen är inget nytt och vi människor gillar utveckling och nyheter – men på våra villkor. När rörelsen går för fort, när det mesta förändras hela tiden, när kraven på nytt ökar, när vi möts av allt fler budskap dygnet runt känner vi oss stressade, trötta och rådvilla, blir mindre förändringsbenägna och agerar mindre. När tid för reflektion sällan ges går vi på autopilot och nya budskap, ny kommunikation får helt enkelt inte plats i våra hjärnor vilket gör att engagemang uteblir. 

I den tid vi lever nu, med en alltför snabb konstant rörelse och ökad orolighet, ökade konflikter och stora utmaningar kommer det långsiktiga, återkommande, trygga, stabila att vara inte bara efterfrågat, utan även bli en längre trend att ta till sig och jobba med. Det passar ideell sektor som hand i handske eftersom långsiktig kommunikation dels skapar känsla av stabilitet och dels är mer kostnadseffektiv.

Inom branschen har vi länge dividerat om långsiktig varumärkesstärkande kommunikation vs. mer kortsiktig konverterande kommunikation – som om de vore två olika saker att satsa på. Jag har alltid hävdat att det långsiktiga, den varumärkesbyggande kommunikationen skapar förutsättningar för att nå konverteringsmål vare sig det handlar om privat givande, fler medlemmar eller insamling av röster för politisk påverkan. Den långsiktiga kommunikationen ger ambassadörer, vänner, givare och de i sin tur kommer att rekommendera er som organisation att ge sitt engagemang till – den bästa av rekryteringskampanjer.

Vad är då guldet i den långsiktiga, varumärkesbyggande och drivande kommunikationen – hur skapar vi den och hur ger den effekt i kronor? Er berättelse, ert varför och ”reason to be” är något av det starkaste som er verksamhet äger. Det är er berättelse, ert narrativ om varför ni finns, om vad ni gör, om hur ni gör skillnad, vilka ni är till för och era resultat som kommer ge er fördelar långsiktigt. 

Er berättelse är er guldgruva. Gör jobbet att ta fram er verksamhets huvudbudskap. 

Håll sedan i era budskap över tid, gör dom kända och börja inifrån. Det finns inget så effektivt och teambuildande som att ha en enad och tydlig berättelse som varje medarbetare förstår och delar. Ta vara på det som kommuniceras externt och då menar jag allt från en artikel, en berättelse, ett påverkansmöte, ett inlägg på sociala media, ett säljsamtal, kampanjer, interna träffar. Cirkulera kommunikationen, använd den och framför allt återanvänd den. Se det som ett ekosystem och ni kommer se era verksamheter blomstra.

Er berättelse är det starkaste ni äger, ni kommer bli mer relevanta, skapa högre kännedom och anseende och detta genom att stå stadigt i er berättelse om ert varför. Genom den långsiktiga kommunikationen kommer mål om konvertering att nås. Våga vara ihärdig, våga vara långsiktig. Ideell sektor behöver stå stadigt när det blåser. När den konstanta rörelsen snurrar allt för fort är vi motpolen som levererar igenkänning, tydlighet och trygghet vilket skapar engagemang – och engagemang är nyckeln till konvertering.