Gå till huvudinnehållet Gå till huvudmenyn

Rusta dig som ledare – få förutsättningar och önskat resultat

En bra ledare är avgörande för en hälsosam och engagerande arbetsmiljö, anser Malin Wranding och Eva Willstrand. De delar med sig av insikter om hur du kan utveckla ditt ledarskap och bygga en arbetsplats där medarbetare trivs och vill stanna.

Malin Wranding är en av handledarna på UL, Utvecklande Ledarskap. UL-utbildningen är framtagen av Försvarshögskolan och kompletteras med en Kommunikationsdag, som leds av Eva Willstrand. UL-utbildningen riktar sig till både nuvarande och framtida ledare som strävar efter att förbättra sitt ledarskap genom en kombination av teoretiska och praktiska kunskaper.

”Brinner för att göra skillnad”

Malin är ledarskaps- och organisationskonsult och har arbetat med ledarskap och medarbetarutveckling sedan 2009. Hon beskriver ledarskap som avgörande för en hälsosam och engagerande arbetsmiljö. 

– Jag brinner för att göra skillnad i andra människors liv. Vi spenderar otroligt mycket tid på våra arbetsplatser. Jag vill att alla, oavsett roll, ska trivas, säger hon. 

Eva har jobbat operativt med kommunikation i drygt 20 år, men under de senaste åren som seniorkonsult inom ledarskap och kommunikation. Hon ansvarar för Kommunikationsdagen, en påbyggnadsdag efter UL-utbildningen som fokuserar på den viktiga ledarkompetensen kommunikation. 

– Det är oerhört värdefullt att man har en bra arbetsmiljö där folk trivs. En arbetsplats där man säkerställer rätt förutsättningar för prestation och engagemang. Ofta brister det i att vi misslyckas med vår kommunikation vilket leder till frustration och ohälsa bland medarbetare. 

Bli en bra ledare för sig själv, medarbetare och organisationen

En månad innan utbildningen börjar genomför deltagarna en 360°analys. Du som deltagare får feedback från din chef, dina medarbetare samt analyserar din egen förmåga som chef. 

– Dina intentioner kan vara goda, men slutresultatet kan bli något helt annat, och det kommer fram under denna 360° analys, säger Malin.

Under utbildningen får deltagarna fördjupa sig i utvecklande ledarskap och ta del av Försvarsmaktens forskning. Denna kunskap kombinerad med deltagarens 360° analys utvecklas sedan till en handlingsplan som du jobbar aktivt med för att utveckla ditt ledarskap. 

– Syftet med utbildningen är att bli en chef som har reflekterat och förstår hur du uppfattas så att du utvecklar både dig själv som ledare, dina medarbetare och din organisation, säger Maria. 

”Det går inte att leda utan kommunikation” 

Syftet med utbildningens kompletterande kommunikationsdag är att få både breddad kunskap och handfasta metoder och verktyg. 

– ­Målet är att öka din medvetenhet kring din kommunikativa förmåga för att på så sätt mer aktivt kunna skapa de effekter du önskar, säger Eva. 

Eva beskriver den sista påbyggnadsdagen i utbildningen som en extra skjuts för deltagarna. Du får möjligheten att kombinera praktiska och teoretiska kunskaper med fokus på kommunikativt ledarskap. 

– Kommunikationen är en möjliggörare, tyvärr tar vi den ofta för givet. Det går inte att leda utan att kommunicera. Varför inte använda tekniker och ageranden som ett medvetet styrverktyg.

Ledarskapet är en del av företagets varumärke

– Målet med utbildningen är att deltagarna ska bli mer reflekterande och trygga som chefer, säger Malin. 

Det är viktigt att stanna upp och lägga tid på att utveckla sitt ledarskap, menar hon. Det gör dig till en mer grundad, trygg, utvecklande och inspirerande chef.

– Det gäller att man tar hand om sina medarbetare och skapar en bra kultur. Det krävs mer av ledarskapet i dag. Speciellt nu när man ofta jobbar hemma och inte träffar sina kollegor. Bra arbetsplatser attraherar bra människor och får folk att vilja stanna, säger Malin. 

Utbildningen skapar en grund för klokt och bra ledarskap, säger Eva. Att vara en ledare är ett stort ansvar och alla skulle behöva reflektera över vad rollen innebär innan man kliver in i den, säger hon. 

– Vi agerar ofta som våra ledare gör. Vi tar efter både positivt och negativt beteende. Med tanke på detta är det avgörande att vi har ledare som är medvetna om sitt beteende och hur de påverkar sin omgivning. Ledarna behöver alltså löpande rustas för att kunna ta sitt kommunikationsansvar, det bör vara en självklarhet i dagens moderna verksamheter.