Gå till huvudinnehållet Gå till huvudmenyn

Länsförsäkringar Östgötas kommunikatörer har fått hbtqi-certifiering: ”Ett långsiktigt arbete”

Länsförsäkringar Östgötas avdelning för marknad och kommunikation har länge jobbat med att göra kommunikationen mer inkluderande och tillgänglig. Ett mål som ledde till att de under 2022 inledde processen att få hbtqi-certifiering från RFSL. Marie Aktö, chef för marknad och kommunikation, berättar om processen och hur det har utvecklat och utmanat verksamhetens kommunikationsinsatser.

En grupp män och kvinnor som ler mot kameran.

Varför valde ni att hbtqi-certifiera era kommunikatörer? 

– Vi började vårt arbete med inkludering och tillgänglighet i vår kommunikation 2018. Syftet är att skapa en mer effektiv kommunikation. Vi har gjort nya insatser varje år för att utveckla vårt arbete. Hbtqi-certifieringen är ett led i det arbetet. Vi har tidigare bland annat arbetat med att utveckla vår fotografering, tillgänglighet, användartester, expertgranskningar och kommunikation på flera språk. Under 2022 inledde vi arbetet med hbtqi-certifiering för våra kommunikatörer, marknadsförare samt CRM-ansvarig. 

 

Vad innebär en hbtqi-certifiering? 

Carlos Diaz, utbildare och processledare på RFSL Utbildning, svarar på denna fråga.  

 – Hbtqi-certifiering består av två delar. Den första handlar om kompetens, att alla som arbetar i verksamheten får utbildning i exempelvis normer, diskriminering, bemötande med mera. Andra delen handlar om att ta fram en handlingsplan för implementering i verksamheten, det vill säga en plan med aktiviteter att genomföra i organisationen. 

 

Vad har ni lärt er, Marie? 

– Vår utvärdering visar bland annat att vi har ökat förståelsen för hur vi kan uttrycka oss både i tal och skrift på ett mer inkluderande sätt. Utbildningen hjälpte till att utmana och mer kritiskt granska det material vi producerar i vår vardag. Samtidigt har vi breddat våra kunskaper och fått möjlighet att reflektera över eget och andras beteende.  

 

Vad tar ni med er och hur kommer det att utveckla er kommunikation?

Vi har en handlingsplan som vi arbetar med.  
Några exempel är;

  • Vi har normkritik som stående punkt på agendan för våra agila contentmöten. Uppdatering av arbetsinstruktioner.
  • Kunskap från hbtqi-certifieringen är en del av introduktionen för nyanställda kommunikatörer.
  • Översyn av vår interna bildbank.
  • Uppdatering av vår checklista för inkluderande kommunikation. Vi har lagt till nya punkter utifrån det vi har lärt oss i hbtqi-certifieringen.  

Exempel på nya punkter i vår checklista för inkluderande kommunikation;

  • Hur kan vi förändra begränsande normer?
  • Använd rätt namn, pronomen och ord om personer och närstående.  
  • Utgå ifrån att det finns varierade erfarenheter bland de du möter. Ställ öppna frågor och använd inkluderande språk. Fundera på relevans innan du ställer frågan. Förklara syftet när du ställer frågor.  

Har ni några råd till andra verksamheter? 

Det har varit en fördel för oss att arbeta med utvecklingen löpande i mindre steg över flera år. Det är ett långsiktigt arbete och det tar tid att förändra invanda beteenden. Mitt råd till andra företag är att dela upp arbetet i delar. Börja med en del inom inkludering och tillgänglighet och skala sedan upp arbetet för varje år. Då blir det lättare att genomföra och få till en långsiktig förändring. Det är även intressant att följa de mätbara förändringarna över tid.