Gå till huvudinnehållet Gå till huvudmenyn

Jesper Falkheimer om fördelarna med att ta del av kommunikationsforskning: ”Ökad innovationsförmåga"

"Kunskap är makt, slog den brittiske filosofen Francis Bacon fast. Det finns inget så praktiskt som en god teori, har socialpsykologen Kurt Lewin konstaterat några hundra år senare. Med dessa två klassiska antaganden i ryggen så drar vi nu igång en ny satsning inom Sveriges kommunikatörer: ett digitalt nyhetsbrev som berättar om de senaste forskningsresultaten inom de olika områden som kommunikatörer arbetar med." Så skriver Jesper Falkheimer, professor i strategisk kommunikation. Här berättar han om sin bakgrund och vad du kan förvänta dig av Forskningsbrevet.

En men med kort ljust hår och en grå kavaj som kollar in i kameran.

Jesper Falkheimer är professor i strategisk kommunikation vid Lunds universitet där han tog sin doktorsexamen för tjugo år sedan. 

– Vid sidan av detta så är jag också gästprofessor vid lärosäten i Hong Kong och Oslo. Jag är också knuten till byrån Gullers Grupp som senior rådgivare. Min forskning handlar om allt från ledningskommunikation, desinformation, kriser, strategisk improvisation, kommunikativa organisationer till place branding. Mitt internationella engagemang är och har alltid varit ganska stort, säger han. 

Jesper kurerar Sveriges Kommunikatörers Forskningsbrev, ett nyhetsbrev som syftar till att bjuda dig som jobbar inom kommunikation på aktuell forskning för att ha koll på det senaste inom branschen. 

– Förhoppningen är att detta nyhetsbrev ska vara till gagn för professionaliseringen av kommunikatörer, som ytterst leder till att kommunikation skapar ännu mer värde för organisationer och för samhället.  För visst finns det en del eviga kommunikationssanningar kring påverkan och meningsskapande. Men kunskap är i sig provisorisk och i ständig utveckling. Det produceras ständigt nya forskningsresultat och här gäller det att hänga med, inte minst för vår bransch som lever i snabb växelverkan med snabba teknologiska skiften och ständigt nya ekonomiska, sociala, politiska och kulturella trender.

Vad är givande med att forska om kommunikation? Vad finns det för utmaningar? 

– Ur ett filosofiskt perspektiv så handlar kommunikation om något existensiellt – att skapa gemensam mening. Utan gemensam mening kan människor inte organisera sig som grupper, organisationer eller samhällen. Så kommunikation är livsviktigt att utforska om en vill göra världen lite bättre, tänker jag. Just strategisk kommunikation är samtidigt ett tveggat svärd, ett allt viktigare maktmedel i vår tid, som kan användas både för gott och ont - så det behövs mer både kritisk och tillämpad forskning. 

Varför är det fördelaktigt för kommunikatörer att följa forskning? 

– Det finns en mängd anledningar. För det första så kan forskningen ge underlag för alla de val som kommunikatörer måste göra – från strategiska prioriteringar till konkreta val av kanal eller budskap. För det andra så bidrar forskningen till ett ökat kritiskt tänkande i vår bransch, vilket i sin tur är en förutsättning för professionalisering. För det tredje så tror jag att forskning kan bidra till ökad innovationsförmåga i vår bransch.