Gå till huvudinnehållet Gå till huvudmenyn

Intern kommunikation ur ett mångfaldsperspektiv leder till ökat medarbetarengagemang

Mångfaldsfrågor har blivit allt hetare i både samhälle och i organisationer. Inte sällan hamnar kommunikation ur ett mångfaldsperspektiv i centrum. USA har varit navet för denna utveckling. I arbetsliv och organisationer används ofta akronymen DEI (Diversity, Equity, Inclusion) för insatser som avser att ge alla samma möjligheter i organisationer. Särskilt fokus brukar ges till grupper som historiskt sett har varit underrepresenterade eller diskriminerade.

Tre personer som kollar på en datorskärm och ler.

Vill du läsa vidare? Fortsätt genom att logga in eller bli medlem

Som en del av Sveriges största nätverk för kommunikatörer håller du dig uppdaterad tillsammans med branschkollegor. Bli medlem du också och få tillgång till alla artiklar och en mängd verktyg samt rabatter!

Logga in Bli medlem