Gå till huvudinnehållet Gå till huvudmenyn

Hur framtidssäkrar du ett kommunikationsteam?

I en tid där tekniken utvecklas snabbt, är det viktigt för kommunikationsavdelningar att hålla jämna steg, särskilt när det gäller artificiell intelligens (AI). AI erbjuder fantastiska möjligheter att arbeta smartare och effektivare. Men hur tar du dig an denna förändring? Här delar kursledaren Mathias Westphal med sig hur du kan använda dig av John Kotters 8-stegsmodell för förändringsledning, en modell som utforskas i kursen "Förändringsledning och förändringskommunikation", för att framgångsrikt integrera AI i ditt team.

En man mer kort mörkt hår som kollar in mot kameran.

Den här artikeln är en del av Sveriges Kommunikatörers julkalender, där vi varje dag i december bjuder på spännande och lärorika spaningar och insikter från kommunikationsexperter.

1. Skapa en känsla av nödvändighet

För att få med sig teamet på förändringen är det viktigt att låta alla i teamet få kunskap om AI och hur AI kan användas. Detta för  skapa en känsla av brådska och nödvändighet för förändring inom avdelningen.

2. Skapa en sponsorgrupp

Utse en grupp som ska leda arbetet. Deras första uppgift blir  att kartlägga nuvarande processer och identifiera var AI kan användas för att öka produktivitet och kvalitet.  

3. Utveckla en vision och strategi

Efter kartläggningen är det dags att sätta tydliga mål och utveckla en strategi för hur AI-användning ska implementeras.  

4. Kommunicera visionen

Därefter ska målbilden kommuniceras till teamet. Ett pilotprojektet fungerar som ett bra sätt att kommunicera visionen, där man kan visa på praktiska exempel och fördelar av AI i verksamheten. Detta tydliggör inte bara visionen utan hjälper också till att övertyga skeptiker. 

5. Skapa möjligheter att realisera

Sedan man säkerställa att det tillsätts tillräckligt med resurser för att lyckas implementera förändringen. Tillräckligt med tid, pengar och att rätt kompetens finns. 

6. Skapa snabba vinster

Det är viktigt att tidigt visa på framgång för att skapa momentum i förändringen. De tidiga framgångarna från ett pilotprojektet kan fungera utmärkt för att visa på sådana vinster, vilket skapar motivation i teamet. 

7. Bibehåll momentum

Efterhand som AI börjar integreras i avdelningens arbete, är det viktigt att konsolidera dessa förbättringar och fortsätta att anpassa och utveckla teknikens användning.

8. Förankra det nya tillståndet

Det avslutande steget är att säkerställa att det nya sättet integreras fullt ut i avdelningens processer och att alla medarbetare arbetar enligt dessa processer. 

Genom att följa dessa steg kan en kommunikationsavdelning på ett effektivt sätt använda Kotters modell för att framgångsrikt implementera AI i sina processer.