Gå till huvudinnehållet Gå till huvudmenyn

Chefens kommunikationsförmåga och medarbetarens vilja att göra sin röst hörd – betydelsen av motiverande samtal

Medarbetarnas vilja och möjlighet att göra sin röst hörd har betydelse för prestation, organisatoriskt lärande och psykologiskt välbefinnande. Att ledningen lyssnar på sina medarbetare ger också andra goda effekter såsom ökad innovationsförmåga, engagemang, etiskt beteende, tidig identifikation av kriser och vassare problemlösning.

Tre personer som sitter och pratar med varandra. Man ser bara deras händer.

Den här artikeln är en del av Forskningsbrevet. 

Men många studier visar att medarbetare inte uppfattar att det är legitimt att kommunicera vad man tycker och tänker uppåt i organisationens hierarki. Tidigare forskning visar också att chefernas beteende och kommunikationsstil har en direkt relation med medarbetarens vilja eller beslut att göra sin röst hörd. Detta enligt en artikel där forskarna valt att undersöka hur chefers muntliga kommunikation, genom motiverande språk och öppenhet för feedback, kan påverka medarbetare positivt. Genom en kvantitativ studie med 597 respondenter i USA och Indien kunde forskarna bekräfta att motiverande språk och lyssnande kommunikationsförmåga hos cheferna har stor betydelse för medarbetarnas vilja att göra sin röst hörd. Detta är ingen större överraskning. Det intressanta med artikeln är snarare de rekommendationer som ges för praktisk tillämpning. Forskarna menar att deras studie ger argument för att utbilda chefer i motiverande samtal och effektivt lyssnande för att förbättra medarbetarnas röst. Problemet är att de chefer som behöver mest feedback från medarbetare är de som är minst kommunikativa. Ett mer kostnadseffektivt tillvägagångssätt är att identifiera och rikta in sig på de chefer som är svagast. Forskarna rekommenderar också att belöningssystem skapas som stödjer medarbetarnas möjlighet att göra sin röst hörd. Ett annat tillvägagångssätt är att utveckla medarbetarnas självledarskap, vilket visat sig förbättra de anställdas initiativ, prestationer och välbefinnande.

Jacqueline Mayfield, Milton Mayfield & Cau Ngoc Nguyen (2023). Raise Their Voices: The Link Between Motivating Language and Employee Voice, International Journal of Strategic Communication, DOI: 10.1080/1553118X.2023.2265926 

En man med kort ljust hår och grå kavaj som kollar in i kameran.

Jesper Falkheimer