Gå till huvudinnehållet Gå till huvudmenyn

AI och upphovsrätt: “Ny teknik ställer gamla sanningar på ända”

Utvecklingen inom AI går rasande fort och nya frågeställningar dyker upp i samma snabba takt. Ett av de områden som är särskilt relevanta för den som jobbar med kommunikation är frågor kopplade till upphovsrätt. Regelverket måste tolkas och uppdateras snabbt för att hänga med i AI-utvecklingen. Nyligen har ett rättsfall i Kina om en AI-genererad bild fått mycket uppmärksamhet. Med det caset i åtanke, delar advokat Katarina Ladenfors och Petronella Barvaeus, digital strateg, med sig av sina tankar kring AI:s utveckling.

Två kvinnor som kollar in i kameran och ler.

AI-caset i Kina – detta har hänt  

I ett uppmärksammat kinesiskt rättsfall skapade en konstnär en bild av en flicka genom att använda AI-verktyget Stable Diffusion och publicerade bilden på Xiaohongshu, den kinesiska motsvarigheten till Instagram. En annan person delade bilden på en annan plattform utan att hänvisa till konstnären, vilket ledde till en rättslig tvist om upphovsrätt. Den huvudsakliga frågan i rätten var om konstnären hade skapat bilden genom assistans från AI-verktyget, och att han därmed var att anse som skaparen av bilden, eller om AI-verktyget skapat bilden genom assistans från konstnären varpå konstnären inte kan hävda upphovsrätt. Domstolen ansåg att konstnären, genom att ge ett omfattande antal specifika och personliga instruktioner till AI-verktyget, var skaparen och även att han hade upphovsrätt. Till följd av att konstnären var upphovsman ansåg domstolen att motparten hade gjort intrång i konstnärens upphovsrätt när bilden publicerades utan att konstnären angavs som skapare. Läs mer om fallet här. 

Detta kinesiska rättsfall illustrerar hur den nya tekniken skapar nya utmaningar för existerande regelverk. Vi bad Katarina Ladenfors och Petronella Barvaeus dela sina reflektioner kring AI och upphovsrätt.

När vi läser om caset i Kina, hur kan man tänka kring det utifrån en svensk kontext?

Katarina Ladenfors: Utgångspunkten i Sverige och inom EU är att upphovsrätt endast kan uppstå hos en människa och bygger på att upphovsmannen har skapat ett verk, till exempel en bild, utifrån fria och kreativa val. Slutresultatet ska bygga på en skapandeinsats och får inte vara ett resultat av slumpen. Detta resonemang tillämpas dock även i det aktuella rättsfallet från Kina där domstolen finner att bilden härrör från en insats av skapande. 

Det talas om "graden av skapande" i AI-sammanhang, men var går gränsen och hur visar och dokumenterar man hur man gått tillväga?

Petronella Barvaeus: Det är inte ovanligt att juridiken behöver tolkas om när vi möter ny teknik som ställer gamla sanningar om på ända. Med AI har det blivit enklare än någonsin att skapa bilder och texter som med tidigare mått hade ansetts vara tillräckligt originella för att uppnå verkshöjd. Men är det omfattningen av din insats som ska bedömas för att avgöra om en bild eller text ska skyddas eller inte? Faktum är ju att det räcker med att du trycker på knappen på en kamera för att kunna hävda upphovsrätt på ett fotografi. Då kan jag personligen tycka att den graden av skapande även borde uppnås av att formulera en prompt och trycka på enter.
Katarina: I det kinesiska rättsfallet kunde upphovsmannen visa att han givit ett stort antal kommandon och att bilden kunde återskapas genom att upprepa samma kommandon.. Han kunde bevisa detta inom ramen för domstolsprocessen.

Vilket skyddas – bilden eller prompten?

Petronella: Med tanke på att samma prompt kan ge olika utfall så anser jag att det är resultatet som utgör verket, och inte verktygen för att komma dit.

Katarina: Upphovsrätten skyddar den konkreta formen dvs. den färdiga bilden eller texten. Dock bygger skyddet på att de är resultatet av en skapande insats och ur ett AI-perspektiv att slutresultatet inte är oförutsägbart.

Vad är viktigt att tänka på och ha koll på när det gäller AI och upphovsrätt?

Petronella: Det är viktigt att förstå skillnaden mellan upphovsrätt och rätten att använda en bild eller text. Kontrollera användarvillkoren för tjänsten du använder för att få klarhet i vad som gäller – vissa verktyg tillåter endast att du använder dina AI-kreationer i icke-kommersiella sammanhang.

Katarina: Utifrån ett upphovsrättsligt perspektiv är det även viktigt att tänka på att AI-verktygets resultat kan innebära intrång i annans upphovsrätt om resultatet ligger för nära eller kopierar ett tidigare skyddat verk. Ett exempel skulle vara om AI-verktyget kopierar en bild som tagits av en människa.

Vad kan gå fel när man använder AI för att ta fram bilder och content och vad är konsekvenserna?

Petronella: Det finns flera fallgropar utöver de juridiska när det man skapar bilder med AI. Verktygen som ligger i framkant är än så länge ofta bara i alpha- eller betaversion, och inte färdigutvecklade för professionell användning. Det är svårt att styra resultatet exakt som du föreställt dig bilden i huvudet. Man ska också vara på sin vakt för att AI-verktyg tenderar att återskapa de stereotyper och bias som funnits med i det material som de tränats på, och att de inte alltid återger korrekt fakta. Till exempel: publicera inte ett recept med AI-bild föreställandes en svamp innan du kontrollerat att den faktiskt är ätbar.

Katarina: Om resultatet innebär en exemplarframställning (kopia) av ett tidigare skyddat verk t.ex. en text eller en bild kan den som använder resultatet begå ett intrång. 

Vad är skillnaden mellan AI-genererad och AI-assisterad?

Petronella: Jag kan förstå att finns en stor juridisk gråzon. I vissa fall är det självklart – om jag använder Photoshops AI-verktyg för att frilägga ett fotografi så kan bilden knappast anses vara AI-genererad, utan snarare AI-assisterad.

Katarina: Utifrån upphovsrätten är det väsentliga om det är en människa som skapat slutresultatet med hjälp av ett AI-verktyg eller om det är ett AI-verktyg som skapat bilden med hjälp av en människa. Resultatet får inte vara oförutsägbart.

Den senaste diskussionen kring upphovsrätt och AI fokuserar på bilder, hur tänker ni kring text? Kan AI ge mig en text som någon skyddat?

Petronella: Ofta kan du förhålla dig till samma riktlinjer och lagstiftning som när du skapar text utan hjälp av AI. Det är klart att man kan råka hitta på ett produktnamn eller en slogan som redan är "upptagen". Hur skulle du agerat i vanliga fall? Sunt förnuft är en bra utgångspunkt!

Vill du veta mer om AI?

Vi har flera intressanta artiklar om AI som denna om hur du använder AI för att optimera dina sociala medier och denna om just upphovsrätt, spännande kurser och webinarier. Saknar du något speciellt AI-tema får du väldigt gärna höra av dig!

Kurs med Katarina Ladenfors:

Kurser med Petronella Barvaeus: