Gå till huvudinnehållet Gå till huvudmenyn

Vinnare av Stora Kommunikationspriset 2023

Stora Kommunikationspriset delas ut till personer och organisationer som gjort stora insatser inom kommunikation det senaste året. Över 200 gäster samlades under kvällen den 26 april i Eric Ericsson-hallen i Stockholm för att under kvällen hylla god kommunikation.

En grupp personer som står på en scen.

Årets kommunikativa ledare

Marianne van Rooijen, sjukhusdirektör på Akademiska sjukhuset i Uppsala

Marianne van Rooijen leder med en tydlig framtidsvision och stort engagemang. Inom en bransch med flera utmaningar är starkt ledarskap viktigt, något som Marianne levererar med mottot ”Vi gör det tillsammans. Varje dag”. Hon lägger mycket vikt på vad medarbetarna behöver och ser betydelsen i att arbeta strategiskt med kommunikation. Hennes ledarstil upplevs som tillgänglig, inkluderande och prestigelös då hon gärna utmanas av sina medarbetare. 

Bästa externa kommunikation

Myndigheten för samhällsskydd och beredskap

MSB har framgångsrikt fått allmänheten att förstå vikten av deras arbete under dessa turbulenta tider. De har väckt nyfikenhet och intresse bland den yngre generationen och uppmanat alla till att reflektera över deras roll under en eventuell kris. De gör detta genom kreativa och nytänkande kampanjer som har ökat förtroendet för organisationen som nu ligger på den högsta nivån någonsin.

Bästa internkommunikation

Apotek Hjärtat  

Det var på ett modig och nytänkande sätt som Apotek Hjärtat lanserade Klimakteriesäkringen, ett initiativ för att belysa och lyfta kvinnliga medarbetare och öka kunskapen kring klimakteriet. Som en arbetsplats med majoritet kvinnliga medarbetare har företagets inkluderande initiativ lett till ökat förtroende och stolthet internt samt banar vägen för professionell utveckling oavsett ålder. 

Årets hederspris (2 vinnare)

Oscar Jonsson

Julia Agha

I en tid av stark förändring, krig i vår närhet och där många människor upplever ökad otrygghet blir påverkanskampanjer och desinformation lätt grogrund för ökad misstro. Då är det avgörande med fakta och öppenhet i såväl traditionella som digitala kommunikationskanaler.  Årets hederspris går till två personer som har nått fram till många människor och just med fakta på så sätt motverkat ryktesspridning. 

Bästa påverkanskommunikation

Helsingsborgs stad

Helsingborgs stad når ett fantastiskt resultat i en fråga som normalt sätt är underbevakad och underkommunicerad. Genom en kampanj som är modig, smart, enkel och samtidigt kontroversiell lyckas de på ett medmänskligt sätt sätta fingret på vad som är drivkraften bakom att bli en god man. Resultatet är att ett stort antal äldre, sjuka och funktionsnedsatta människor kan få den hjälp med sin ekonomi och sin vardag som de har rätt till och att de barn som saknar föräldrar får någon som ser till deras bästa. 

Årets unga talang

Isatou Keitta, verksamhetschef på All of us  

Isatous föreläsningar om inkluderande kommunikation har gjort frågan relaterbar och lett till ökad förståelse, engagemang och kunskap i branschen. Under bara drygt ett år har hon axlat ansvaret för den operativa verksamheten i nätverket All of Us och byggt starka relationer. På ett imponerande sätt har hon utvecklat All of us mentorprogram från 45 mentorpar till 114 - och därmed gjort det till ett av Sveriges största. 

 

Årets nomineringsfilmer

Årets kommunikativa ledare

Bästa intern kommunikation

Bästa påverkanskommunikation

Bästa externa kommunikation

Årets unga talang