Gå till huvudinnehållet Gå till huvudmenyn

Riktlinjer för Sveriges Kommunikatörers lokala verksamhet

Som ideellt aktiv, som del av en regional programgrupp, är du en av Sveriges Kommunikatörers viktiga ambassadörer.

En grupp personer som pratar med varandra och ler.

Sveriges Kommunikatörers lokala verksamhet

Sveriges Kommunikatörer är en kunskapsorganisation vars mission är att göra sina medlemmar mer framgångsrika. I varje ort där vi har verksamhet finns ideellt aktiva som arbetar med att anordna lokala evenemang och skapa en plattform för kunskaps- och erfarenhetsutbyte.

Ofta finns en programgrupp bestående av flera ambassadörer, liksom en koordinator som leder arbetet.

En ambassadörs uppgift och ansvar

Ambassadörerna (programgrupperna) bidrar till att skapa verksamhet inom ramen för organisationen. Du fungerar som Sveriges Kommunikatörers förlängda arm lokalt och bidrar till ett bra utbud av kompetensutvecklande evenemang.

Ambassadörerna upphandlar lokal och förtäring inom givna budgetramar och säkerställer att aktiviteterna genomförs. Varje programgrupp bör gemensamt komma överens om hur många evenemang gruppen ska arrangera per år. Önskemål och förslag från andra medlemmar, tas tacksamt emot. På Sveriges Kommunikatörers webbplats framgår vem som är koordinator för aktiviteterna på olika orter.

Facebook

Alla orter har sin egen Facebook-sida.  

Event

De vanligast förekommande evenemangen är frukostföreläsningar, lunchföreläsningar och afterwork, men nya initiativ välkomnas. Kontakta regionsansvarig på Sveriges Kommunikatörer om du vill anordna en annan typ av evenemang.

Samarrangemang och sponsring

Vi ser positivt på evenemang tillsammans med våra företagspartner.  Om en företagspartner bjuder in är det alltid de som betalar.