Gå till huvudinnehållet Gå till huvudmenyn

Kvalitetspolicy för Sveriges Kommunikatörer

Sveriges Kommunikatörers ambition är att leverera högsta möjliga kvalitet och nytta i våra utbildningar inom kommunikation och ledarskap. Vi strävar ständigt efter att erbjuda våra kursdeltagare så relevant och värdefull kompetensutveckling som möjligt, och att kontinuerligt förbättra våra utbildningsprogram.

En kvinna som skriver på en laptop.

Vår kvalitetspolicy utgörs av tre huvudpunkter:

Insikter om kommunikationsbranschens och kompetensbehov

Vår strävan är att alltid vara i framkant av utvecklingen inom kommunikationsbranschen. Genom kontinuerlig forskning och utbildning håller vi oss informerade om de senaste trenderna, teknikerna och bästa praxis inom vårt område. Vi integrerar aktivt dessa insikter i våra utbildningar för att säkerställa att våra deltagare får den mest aktuella och relevant kunskapen. Vi kartlägger regelbundet behoven av kompetens inom kommunikationsområdet. Resultatet utgör en viktig grund för utvecklingen av vårt utbildningsutbud.

Vi strävar efter att göra Sveriges Kommunikatörer till en förebild när det kommer till kvalitet inom utbildningsbranschen. Vårt åtagande att arbeta i nära samarbete med våra kursledare, lyssna på våra deltagares feedback och vara i framkant av utvecklingen inom kommunikationsbranschen hjälper oss att nå detta mål. Vi är övertygade om att kontinuerligt förbättringsarbete gör det möjligt att erbjuda utbildningar av högsta kvalitet till våra deltagare. 

Dialog med kursledarna

Vi anser att våra experter är vår mest värdefulla tillgång. Därför arbetar vi i nära samarbete med våra kursledare för att säkerställa att våra utbildningar håller högsta standard. Genom regelbundna möten och öppen kommunikation strävar vi efter att utveckla och anpassa våra kurser för att möta våra deltagares behov och förväntningar. Våra kursledare är experter inom sina områden och ser till att våra utbildningar är relevanta, uppdaterade och av högsta kvalitet.

Feedback från deltagarna

Vi värderar åsikterna och feedbacken från våra deltagare som en viktig källa till förbättring. Efter varje kurs skickar vi ut enkäter till våra deltagare för att utvärdera deras upplevelse och samla in synpunkter på vad som fungerade bra och vad som kan bli bättre. Denna återkoppling är grundläggande för att identifiera områden där vi kan förbättra våra utbildningar och säkerställa att våra deltagare är nöjda och uppnår sina mål. Feedbacken återkopplas till kursledarna som kontinuerligt arbetar med att förbättra våra utbildningar.

I de fall vi misslyckas med att leverera enligt vår kvalitetspolicy förs en nära dialog med inblandade parter, varpå en representant från organisationens utbildningsavdelning deltar vid regelbundna kurstillfällen för att säkerställa att kvaliteten återupptas och fortsätter hållas. 

Ladda ner vår kvalitetspolicy

Här kan du ladda ner orginalet av vår kvalitetspolicy med signatur från vår vd och generalsekreterade Caroline Thunved. 

Logga

Sveriges Kommunikatörer är ett auktoriserat utbildningsföretag!

Sveriges Kommunikatörer är medlemmar i Utbildningsföretagen och har ett kvalitetssystem som granskats och godkänts i enlighet med organisationens kriterier för kvalitetsauktorisation.