Gå till huvudinnehållet Gå till huvudmenyn

Hållbarhetspolicy för Sveriges Kommunikatörer

Sveriges Kommunikatörer är medlemsorganisationen för alla som arbetar professionellt med kommunikation. Med oss kan våra medlemmar nätverka och odla professionella relationer på olika platser i landet. För att stärka våra medlemmar anordnar vi utbildningar, workshops och seminarier. Vi bevakar, stödjer och rapporterar även om aktuell forskning inom kommunikation.

Folk som pratar

Denna policy är ett resultat av en motion från föreningsstämman 2019 och ska tjäna som ett levande dokument att vägleda kansliet, styrelsen och övriga företrädare för Sveriges Kommunikatörer i vårt hållbarhets­arbete. Därför ska vi uppdatera den regelbundet och publicera aktuell version på webbplatsen. Hållbarhetspolicyn är inte en del i föreningens stadgar. Sveriges Kommunikatörer har funnits sedan 1950 och vår långsiktiga vision ska ta oss in i framtiden. Vårt agerande ska bygga på hållbarhet i ekonomiska, sociala och miljömässiga frågor.  Vår vision är:

Kommunikation ses som den starka kraft som driver förändring och förflyttar företag och samhälle framåt.

Etiska yrkesnormer

I föreningens stadgar finns våra etiska yrkesnormer. Utifrån dem värnar vi ytterst om vårt öppna, inkluderande och demokratiskt styrda samhälle där yttrandefrihet är en självklar rättighet. Vi är övertygade om att den kraft som finns i kommunikation ökar öppenheten och möjligheten till allas delaktighet i samhället.

Långsiktighet i ekonomi

Vi har ansvar att långsiktigt förvalta de ekonomiska resurser som våra medlemmar genom åren betalt in till föreningen. De ska trygga föreningens fortlevnad och finansiella ställning över tid. Varje år beslutar styrelsen om en policy för hur detta ska göras och följer upp att det sker. All eventuell vinst från Sveriges Kommunikatörer AB återinvesteras i föreningen.

Ansvar om resurser

Hållbarhetsarbete handlar även om att ta miljöansvar. Vi ska driva vår verksamhet så att vi inte påverkar jordens resurser negativt över tid. Det gäller i vår långsiktiga planering och i vårt dagliga arbete. När vi hyr lokaler för utbildningar eller väljer leverantörer i andra sammanhang prioriterar vi de som kan visa upp ett aktivt miljö- och hållbarhetsarbete.

Vi väljer så långt möjligt de mest miljömässigt hållbara sätten att resa i tjänsten. När vi beslutat att en resa är nödvändig väger vi även in kriterier som tid och kostnad för resan. När vi köper in produkter och tjänster väger vi in miljömässighet som kan kopplas till leverans, tillverkningssätt och hur produkterna används och förväntas kasseras.

Våra medlemmar

Vi vill att våra medlemmar ska komma från samhällets och yrkeslivets olika sektorer. Att människor med olika bakgrund och professionell roll möts hos oss bidrar till föreningens utveckling över tid. Vi vill att fler ska vara övertygade om vilken kraft som finns i kommunikation och lära sin använda den. Det stärker både företag och samhället och för att det ska bli verklighet behöver många engagera sig.