Gå till huvudinnehållet Gå till huvudmenyn

Mötesplats Sverige – där kommunikation och innovation möts

Mötesplats Sverige är en ambulerande heldagskonferens skapad på initiativ av
Sveriges Kommunikatörer. Här möts kommunikation och innovation på ett nytt sätt för att bygga Sveriges varumärke. Satsningen är ett kraftfullt sätt att bygga viktiga broar mellan ledande aktörer från olika branscher och sektorer som vill samarbeta för att stärka Sveriges varumärke - och tillsammans med hjälp av kommunikationens kraft skapa ett nytt svenskt narrativ.

En vybild på Jönköping.

På Mötesplats Sverige möts hjärnorna bakom de viktigaste svenska innovationerna, möjliggörande beslutsfattare och erfarna kommunikatörer som tar fram budskapen och berättelsen om vårt lands unika värden. 

Mötesplats Sverige är en arena för såväl inspiration och kunskapsdelning som målinriktat dynamiskt samarbete. 

Mötesplats Sveriges logga

Mötesplats Sverige Jönköping

Den första Mötesplats Sverige äger rum i Jönköping den 4 september 2024. Mötesplats Sverige riktar sig till alla som på olika sätt aktivt vill och kan bidra till att bygga Sveriges framtida varumärke. Vi inspireras av Sveriges ledande experter inom kommunikation, varumärkesbyggande och samhällsutveckling – och omvandlar tillsammans inspirationen till aktivt arbete med Sveriges varumärke.