Gå till huvudinnehållet Gå till huvudmenyn

Vinnarintervju: Ulrika Lilja på Stora Enso

Det är med en ytterst fullbokad kalender som Ulrika finner en lucka att träffa oss några veckor efter galan på Berns Stockholm. Arbetet och bedriften med att förändra Stora Ensos förtroende och trovärdighet genom strategisk kommunikation har, och är fortfarande, ett idogt jobb. Den insats de hittills gjort prisades med motiveringen:

Med hållbarhet som bärande strategi har Ulrika Lilja med sitt kommunikationsteam förvandlat varumärket från ett traditionellt industribolag med slitet rykte till ett framgångsrikt bolag som andas hållbarhet och förnyelse. Kommunikationsavdelningen har genomfört ett förändringsarbete där Stora Ensos förtroendet och trovärdighet har stärkts. Stora Enso visar att en ledning som satsar på strategisk kommunikation kan åstadkomma imponerande resultat.

”Bra kommunikation leder till resultat”

Den största kommunikativa utmaningen är att bibehålla kraften och energin i arbetet med omställningen till en fossilfri värld. Enligt Ulrika gäller det att fånga upp konsumenters krav på hållbar konsumtion och omvandla dem till konkurrensfördelar med Stora Ensos lösningar. Kommunikationsteamets insats är avgörande när det gäller att skapa intresse runt bolagets resa.

–Bra kommunikation leder till resultat inom vilket område det än gäller: driva förändring, skapa engagemang, bygga kunskap. Bra kommunikation hänger också ihop på olika nivåer. Ett exempel är vårt huvudbudskap och löfte till världen att allt som görs av fossilbaserade material idag kan göras av trä i framtiden. Det är också hela grunden för vår innovationsagenda, säger Ulrika Lilja.

Utmärkelsen som tilldelades Ulrika och hennes team kammades hem i konkurrensen mot hygien och hälsobolaget Essity samt Volvo Group Trucks Operations. Utmärkelsens tilldelas den organisation inom näringslivet som uppnått tydliga resultat som i sin tur skapat värde och bidragit till verksamhetens mål.

–Det är ett viktigt pris för att det visar på kommunikationens vikt för affären. Att arbeta systematiskt med vår varumärkesstrategi är en ledningsfråga och en viktig del av vår transformation. Med kommunikation har vi stöttat en komplicerad företagsomställning och teamet och jag är stolta och glada över det här fina erkännandet!

”Ett vaccin mot hållbarhetskriser”

Att acceptera att det tar tid att driva förändring och göra en positionsförflyttning har varit utmanande och en prövning, men Ulrika och hennes kollegor på Stora Enso har lärt sig mycket på vägen. I dag vet de att de behöver vara hållbara i alla dimensioner; ekonomiskt, miljömässigt och socialt för att lyckas. Att producera miljövänliga produkter på ett sätt som inte är hållbart är inget alternativ.

–Dagens konsumenter bryr sig inte bara om vad de köper utan också hur det har producerats. Vi behöver också en organisation som känner tillit och förtroende. Om våra medarbetare känner att de kan prata med sina chefer om de ser något som inte är som det ska, skapar vi transparens. Det är ett vaccin mot hållbarhetskriser som ofta börjar med att problem sopas under mattan.

Vad har varit roligast med arbetet hittills?

–Att visa våra målgrupper ”what a tree can do”. Att gå från att vara ett traditionellt pappersbolag till att bli en ledande aktör av förnybara lösningar i bioekonomin ställer stora krav på att måla upp den vision vi ser framåt. Vi behöver bygga ny kunskap om oss externt mot nya målgrupper, samtidigt som vi ska fortsätta att vara relevanta för våra befintliga kunder. Dessutom behöver vi skapa en möjlighetsorienterad kultur internt och bygga kompetensen för de nya krav som ställs på oss. Allt detta är en pågående resa där vi arbetar med stor systematik, men också prövar och lär oss längs vägen.

Vilka utmaningar står ni inför nu?

–Vi behöver öka förändringshastigheten ytterligare. Vi ser rubrikerna överallt; det finns för mycket plast i världen. Den globala uppvärmningen och för mycket plast är två sidor av samma mynt. Världen behöver en ny inställning till material och vi måste fortsätta att visa på alla möjligheter som kommer från skogen. Vi arbetar med en råvara som är förnybar, återvinningsbar och fossilfri och som är en del av lösningen på världens miljöproblem. Det är ganska unikt. Vi vill öka våra kunders konkurrenskraft och bidra till att deras varumärken blir mer hållbara.

Vad är det bästa med ditt jobb?

–Jag blir väldigt inspirerad av att vara omgiven av smarta, drivna människor med hjärtat på rätt ställe, vilket jag är varje dag på Stora Enso. Det ger oss alla mycket energi att arbeta för ett företag där hållbarhet är själva affären; vi är en del av lösningen för en bättre värld. När jag dessutom ser vilket intresse till exempel mina barn har för frågor om natur och miljö känner jag mig väldigt hoppfull inför framtiden. Den kommande generationen vet att det inte finns något alternativ; vi måste ta hand om vår planet.  


Bli medlem i Sveriges största nätverk för kommunikatörer. Du får tillgång till våra kostnadsfria event, rabatt på kompetensutveckling och får ta del av det senaste inom vår bransch. Du hjälper även till och stöttar svensk kommunikationsforskning.