Gå till huvudinnehållet Gå till huvudmenyn

Vilken organisation inom näringslivet vinner Stora Kommunikatörspriset?

Stora Kommunikatörspriset delas ut i fem kategorier och går till personer eller organisationer som gjort stora insatser inom kommunikation det senaste året. Årets finalister i kategorin Bästa kommunikation Näringsliv är Essity, Stora Enso och Volvo Group Trucks Operations.

Priset belönar ett team inom näringslivet som under 2018 med stor framgång planerat och genomfört kommunikation som gett tydliga resultat. Resultaten har skapat värde på lång eller kort sikt och har bidragit till verksamhetens mål.

Essity – kommunikationsenheten

Joséphine Edwall BjörklundMotivering: Kommunikatörerna på Essity har lyft frågor som annars inte skulle ha nått allmänheten, vilket har skapat värde för människor i olika livssituationer – samtidigt som bolaget har stärkt sina varumärken på olika marknader. Genom att systematiskt utmana hämmande tabun har Essity öppnat för dialog med kunder, medier och samhället, vilket har förbättrat relationerna med omvärlden. Essitys kommunikation är ett typexempel på strategisk kommunikation som skapar mening både internt och externt.

Intervju med Joséphine Edwall Björklund, kommunikationsdirektör på Essity.

Vilka är framgångsfaktorerna bakom er kommunikation?

– Att vi gör något som både bidrar till Essitys affär och till välbefinnandet i världen! Essitys vision: att öka välbefinnande genom ledande lösningar inom hygien och hälsa, genomsyrar hela bolaget och skapar ett stort engagemang hos alla. Visionen är också grunden för vår kommunikativa plattform "The Essentials Initiative", som vi aktiverar på flera nivåer och som löper som en röd tråd genom verksamheten. Från samarbeten med olika FN organ där vi bland annat deltar i FN:s globala dialog om hur vi som bolag bidrar till hållbarhetsmålen, till lokala samarbeten som det med Fotografiska samt olika utbildningar runt om i världen. Vi hjälper skolor att utbilda elever och lärare om vikten av handtvätt. Ett annat exempel är i Mexiko, där vi tillsammans med Unicef supportar unga flickor och även talar med unga pojkar för att bryta tabun kring mens och få en jämställd syn på flickor och kvinnor.

– Den röda tråden finns också i marknadsföringen kring våra produkter, exempelvis i kampanjen "Bloodnormal", där vi var det första bolag som visade röd vätska i reklamen för mensskydd.
Det finns en enorm stolthet bland Essitys medarbetare vad gäller att bryta tabun kring ämnen som menstruation och inkontinens samt att supporta flickor och kvinnor. Framgångarna ger stöd för arbetet och det gör att vi hela tiden vågar flytta gränserna och utmana omvärlden mer kring vad som är viktigt att prata om så att en förändring kan ske!

Vilka har de största utmaningarna varit för er efter avknoppningen från SCA?

– Att skapa, lansera och bygga ett varumärke kräver ett gediget grundarbete och en tydlig linje som alla i bolaget kan förstå och arbeta efter. Vi valde namnet Essity, en sammansättning av engelskans "essentials" och "necessities", vilka står för de nödvändigheter vi erbjuder i vardagen i 150 länder. När ett varumärke är nytt är det på sätt och vis obekant, men vi har givetvis kunnat dra nytta av våra starka produktvarumärken som till exempel Tork, TENA, Libero, Libresse och Edet.

Sveriges Kommunikatörer har precis publicerat slutrapporten i forskningsprojektet "Kommunikativa organisationer". Vad tycker du om begreppet och hur skulle du beskriva en kommunikativ organisation?

Bra! Det påvisar vikten av kommunikation ännu mer. Vi är ett viktigt nav och kit som hela bolaget/organisationen är beroende av. Det är extremt viktigt att en kommunikationsavdelning är förankrad i verksamheten, förstår strategin och är med och driver resultatet. Idag flyter gränserna också mer ihop. Den interna och externa kommunikationen går hand i hand, där budskapen ska vara förenade och på så vis ge en enhetlig bild av vad organisationen gör och står för.

Hur känns det att återigen vara nominerad i kategorin Bästa kommunikation Näringsliv?

Det är roligt och hedrande för hela teamet! Som avdelning vill vi ligga i framkant och bidra till en positiv förändring. Detta sänder en signal att mycket av det arbete vi gör syns, får en effekt och är ledande. Vi vill fortsätta ifrågasätta, både oss själva i vårt arbetssätt och gällande de taburelaterade ämnen som tyvärr begränsar miljoner människor varje dag. Att 2019, exempelvis flickor och kvinnor skäms för de har mens eller ännu värre, i vissa delar av världen ses som orena och till och med smittsamma, de isoleras och kan ej deltaga i livet, är inte ok! Detta måste ändras! Ju fler som uppmärksammar detta och hjälper till att driva denna dialog, desto bättre är det. Så därför är denna nominering extra viktig.

Stora Enso – Ulrika Lilja och kommunikationsteamet

Ulrika LiljaMotivering: Med hållbarhet som bärande strategi har Ulrika Lilja med sitt kommunikationsteam förvandlat varumärket från ett traditionellt industribolag med slitet rykte till ett framgångsrikt bolag som andas hållbarhet och förnyelse. Kommunikationsavdelningen har genomfört ett förändringsarbete där Stora Ensos förtroendet och trovärdighet har stärkts. Stora Enso visar att en ledning som satsar på strategisk kommunikation kan åstadkomma imponerande resultat.

Intervju med Ulrika Lilja, kommunikationsdirektör på Stora Enso.

Ni har de senaste åren lyckats stärka förtroendet för varumärket. Vad är framgångsreceptet?

– Vårt framgångsrecept är att vi har lyckats få med alla delar i vårt företag på en sammanhållen förändringsresa. Vi har gått från att vara ett traditionellt bruksföretag till att bli ett globalt modernt företag. Tack vare våra lösningar kan företag världen över ta steget till en fossilfri cirkulär bioekonomi. Internt ställer denna omställning stora krav på nya kunskaper och tänkesätt. Globalt gäller det att bygga ny kunskap om oss som en ledande aktör inom bioekonomin. Ingen har väl missat kraften i exempelvis plastdebatten.

– En komplex förändringsresa i ett så stort företag som vårt kräver systematik, där kommunikation är ett viktigt nav hela vägen från produktutveckling till försäljning. Vi mäter regelbundet hur kunskap och attityder utvecklas mot de 5-åriga positioneringsmål vi satt upp för att lyckas med vår affärsstrategi.

Vilka är era största kommunikativa utmaningar?

–Att inte tappa kraft och energi i arbetet med omställningen till en fossilfri värld. Vi är ju bara en del av lösningen – men det är ett idogt arbete att fånga upp konsumenters krav på hållbar konsumtion och omvandla dem till konkurrensfördelar med våra lösningar. Den vitalitet som vi inom kommunikationsfältet kan tillföra är avgörande för att vi ska ha full kraft framåt i alla lägen.

Sveriges Kommunikatörer har precis publicerat slutrapporten i forskningsprojektet "Kommunikativa organisationer". Vad tycker du om begreppet och hur skulle du beskriva en kommunikativ organisation?

–I framtiden tror jag begreppet kommer att vara överflödigt, då det kommer att vara en självklarhet. En kommunikativ organisation präglas av öppenhet – både utåt och inåt. Internt har organisationen kommunikativa chefer och välinformerade medarbetare som delar den gemensamma visionen framåt. Kommunikation är integrerat tidigt i alla processer. Externt har en kommunikativ organisation en bra dialog med alla olika intressentgrupper och är allra helst en 'thought leader'.

Hur känns det att återigen vara nominerad i kategorin Bästa kommunikation Näringsliv?

–Det är fantastiskt kul att ett stort B2B företag som Stora Enso uppmärksammas för hur kommunikation har stöttat en komplicerad företagsomställning. Teamet och jag är stolta och glada. Ett kvitto från omvärlden hjälper alla som insett kraften i ett systematiskt kommunikationsarbete.

 

Volvo Group Trucks Operations – kommunikationsavdelningen

Volvo Trucks OperationsMotivering: Genom att lyfta fram kommunikationen som en tydlig drivkraft till prestation, uppföljning, dialog och empati har kommunikation, till skillnad från information, blivit en central del av ledarskapet. Med utbildningsprogrammet i kommunikativt ledarskap, "Communicating for Result", har kommunikationsavdelningen i Göteborg på AB Volvos lastbilstillverkning och logistik organisation, fått chefer och ledning att förstå affärsnyttan och kraften i god kommunikation.

Intervju med Fredrik Ivarsson, Director External Communication på Volvo Group Trucks Operations.

Hur skulle ni beskriva begreppet "kommunikativt ledarskap"?

–Kommunikation är egentligen grunden i allt ledarskap. För att beskriva det väldigt kort så bygger det på ett antal grundpelare, ledare kommunicerar för att uppnå ett resultat, ledare ska uppfattas som öppna och involverande i sin kommunikation, skapa delaktighet och engagera alla medarbetare i dialog kring vart vi är på väg, vår vision.

Vilken är er största kommunikativa utmaning?

–Det är helt klart att sätta en långsiktig riktning i en värld som hela tiden accelererar och att skapa förtroende i en värld som ständigt förändras. Det är också att manövrera balansgången mellan att utnyttja möjligheterna med den digitala kommunikationen samtidigt som vi vill behålla närhet och mellanmänskliga relationer. I en ökande digitaliserande värld så kommer ledare med en meningsskapande kommunikation vara helt avgörande, jag menar att vi tenderar att ignorera kommunikation som inte skapar eller framkallar en emotionell känsla hos oss.

Vad kännetecknar bra kommunikation enligt er?

–Bra kommunikation driver förändring och verksamheten framåt. Kommunikation ska också vara baserat på affärsbehovet, det måste finnas ett varför, kopplat till kommunikationen. Den ska också byggas på något vi brukar benämna hjärta, hjärna och händer, som inte är helt olikt retorikens grunder där du behöver attrahera alla dessa delar för att lyckas. Kommunikation handlar till 20 procent om vad du vet och till 80 procent hur du känner för det du vet, därför är det så viktigt att våra ledare har en stor portion empati och hjärta i sin kommunikation.

–En bra kommunikativ ledare försöker förstå vad som händer i verksamheten och omvärlden och sätter det i ett sammanhang för sina medarbetare och ger dem utrymme att framföra sina tankar och åsikter. Chefen är medarbetarnas absolut viktigaste kommunikationskanal och det är viktigt att skapa tillit och delaktighet genom att engagera alla medarbetare i dialog kring vart företaget är på väg för att kunna kommunicera för resultat.

Hur känns det att vara nominerad i kategorin Bästa kommunikation Näringsliv?

–Så klart är det otroligt roligt! Vi är alla hedrade och för oss är det också ett kvitto på att vi gör någonting bra. Något som tydligt visar att kommunikation är ett viktigt strategiskt verktyg inom näringslivet.


Bli medlem i Sveriges största nätverk för kommunikatörer. Du får tillgång till våra kostnadsfria event, rabatt på kompetensutveckling och får ta del av det senaste inom vår bransch. Du hjälper även till och stöttar svensk kommunikationsforskning.