Gå till huvudinnehållet Gå till huvudmenyn

Vilken offentlig organisation vinner Stora Kommunikatörspriset?

Stora Kommunikatörspriset delas ut i fem kategorier och går till personer eller organisationer som gjort stora insatser inom kommunikation det senaste året. Årets finalister i kategorin Bästa kommunikation Offentlig organisation är Borlänge kommun, Luleå kommun och MSB.

Priset belönar ett team inom offentlig sektor som under 2018 med stor framgång planerat och genomfört kommunikation som gett tydliga resultat. Resultaten har skapat värde på lång eller kort sikt och har bidragit till verksamhetens mål.

Borlänge kommun – kommunikationsavdelningen

BorlängeMotivering: På ett häpnadsväckande sätt vände Borlänge kommun en befarad negativ nyhet till en succé där man lyckades förmedla stadens värden på ett sätt kännetecknat av ärlighet, kaxighet och humor. Detta resulterade i ett stort intresse från både medier och allmänheten där Borlänge kommun tog kontroll över berättelsen och med strategisk fingertoppkänsla lyckades stärka bilden av staden. "Hellre ful och trevlig, än snygg och tråkig" löd budskapet.

Intervju med Angelica Ekholm, näringslivschef (till vänster) och Boel Blomqvist, kommunikationsstrateg (till höger).

Tvekade ni någonsin i strategin att använda humor för att bemöta nyheten om Borlänge som Sveriges fulaste stad?

–Nej det gjorde vi inte. Vår strategi var att ta tillfället i akt att sprida våra mjuka värden. Vi ville vara ödmjuka inför andras åsikter men göra det på vårt sätt det vill säga stolta och lite kaxiga. Och i det här fallet, en Facebook-omröstning som handlar om ytliga värderingar, så var valet enkelt.

Vilka är framgångsfaktorerna bakom er kommunikation?

– Framför allt var vi väl förberedda. Vår kommunikationsplattform och Borlänge kommuns starka värdegrund gjorde valet av strategi rätt självklart. Vi lyckades bemöta påhoppet med ödmjukhet, kaxighet och en gnutta humor. Det gillade Borlängeborna och det fick resten av Sverige att ställa upp till vårt försvar.

Sveriges Kommunikatörer har precis publicerat slutrapporten i forskningsprojektet "Kommunikativa organisationer". Vad tycker du om begreppet och hur skulle du beskriva en kommunikativ organisation?

– En nödvändighet framöver - särskilt för att vi offentliga verksamheter ska kunna sköta vårt uppdrag och upprätthålla vårt förtroendekapital.

Hur känns det att vara nominerad i kategorin Bästa kommunikation Offentlig organisation?

– Det känns fantastiskt att bli uppmärksammad, särskilt av kolleger i branschen. Det är ett också ett kvitto på att bra kommunikation inte måste kosta en massa, man kommer långt med kreativitet och mod.

 

Luleå kommun – kommunikationskontoret

Roger JönssonMotivering: Luleå kommuns kommunikationskontor har genomfört insatser med tydlig förankring i kommunens övergripande målsättningar. Genom att arbeta proaktivt och strategiskt har kommunikationen skapat påvisbara resultat, vilket bland annat deras folkbokföringskampanj har gett uttryck för. Arbetet är ett föredömligt exempel på kommunikation som skapar värde för medborgarna.

Intervju med Roger Jönsson, kommunikationschef på Luleå kommun.

Ni har bevisat att man med strategisk kommunikation kan skapa tydlig och mätbar verksamhetsnytta. Har ni några tips till andra kommunikationsavdelningar?

–Med risk för att slå in öppna dörrar men jag tror inte att det finns några genvägar till framgångsrik kommunikation. Resan börjar med att vi som kommunikatörer sätter oss in i verksamhetens uppdrag, mål och utmaningar. Därefter måste vi – tillsammans med beställaren – bena ut frågan: hur skulle vi kunna åstadkomma större verksamhetsnytta genom att kommunicera på ett bättre sätt? Bra kommunikation måste stödja verksamhetsuppdraget och de målsättningar man har. Det är också ett av svaren på frågan hur man bör mäta värdet med kommunikation. På vilket sätt bidrar vi till en större verksamhetsnytta? Effekt, kännedom eller vad man nu är ute efter.

Vilka är framgångsfaktorerna bakom er kommunikation?

–För drygt sju år sedan klev jag för första gång i mitt liv in i kommunal verksamhet. Innan dess hade jag jobbat i huvudsak statligt men också privat. Jag möttes av en verksamhet med stort fokus på att producera information på beställning. Mycket av det som gjordes var bra. Men mycket gjordes av tradition eller därför att beställaren ville ha en broschyr eller ett pressmeddelande. Tillsammans med medarbetarna flyttade vi fokus mot frågan hur ska vi skapa största möjliga nytta kopplat till verksamhetsmålen? En framgångsfaktor i vardagen är varje litet exempel som visar att om vi gör rätt från början så blir slutresultatet bättre.

Sveriges Kommunikatörer har precis publicerat slutrapporten i forskningsprojektet "Kommunikativa organisationer". Vad tycker du om begreppet och hur skulle du beskriva en kommunikativ organisation?

–Slutrapporten är mycket bra och vi jobbar just nu med att implementera slutsatserna och förslagen. Alla organisationer är kommunikativa organisationer, vare sig man inser det eller inte. Framgångsrika organisationer kännetecknas oftast av självklarheter som bra bemötande, tillgänglighet och öppenhet, en stolthet hos medarbetarna samt en vilja att lära känna sina målgrupper. Kommunikation handlar inte bara om att sända i alla tillgängliga kanaler. Vi behöver lägga ner mer tid på att bygga relationer och bli angelägna i bruset.

Hur känns det att vara nominerad i kategorin Bästa kommunikation Offentlig organisation?

–Ett fantastiskt kvitto att vi är på rätt väg. Och en stor seger för hela laget. I fjol nominerades vi i två klasser till Publishingpriset och 2015 utsågs Luleå kommun till Placebrander of the Year. När jag ser på våra medtävlande inser jag i vilken stenhård konkurrens som vi har nominerats. Oavsett vem som vinner är det en värdig vinnare.

 

MSB – kommunikationsavdelningen extended version

Morgan OlofssonMotivering: Under de svårartade skogsbränderna i somras lyckades Myndigheten för samhällsskydd och beredskap (MSB) upprätthålla ett balanserat flöde av information som bidrog till ökad förståelse hos allmänheten och andra intressenter. Med hjälp av gedigna processer, rutiner och flexibilitet kunde man snabbt utöka personalstyrkan, sätta in professionella kommunikatörer från andra organisationer i jobbet och därmed möta det stora kommunikationsbehovet. MSB:s krishantering har med framgång exemplifierat värdet av strategisk kommunikation.

Intervju med Morgan Olofsson, kommunikationsdirektör på MSB

Finns det några lärdomar från kommunikationsarbetet under skogsbränderna som ni vill dela med er av till landets kommunikatörer?

–Att ha en organisation på plats i vardagen som fungerar också i en kris eller utmanande händelse. Därtill att skapa ett nätverk såväl inom som utanför organisationen som gör att andra kan komma in utifrån och ytterligare förstärka. Sedan var det viktigt att utifrån traditionell kriskommunikation ha stående pressträffar för att informera alldeles oavsett om något nytt hänt eller inte. Det lättade på trycket inåt och skapade ett balanserat flöde av information som gjorde att allmänheten fick större förståelse.

Vilka är framgångsfaktorerna bakom er kommunikation?

–Förutom fantastiskt duktiga medarbetare att inse att vi är långt ifrån färdiga, att vi har ett jobb att göra för att verkligen bli en kommunikativ organisation som är proaktiv och jobbar ännu bättre planerat. Avgörande här är att MSB:s ledning numera ser kommunikation som en kärnverksamhet, från att ha betraktat det som stöd.

Sveriges Kommunikatörer har precis publicerat slutrapporten i forskningsprojektet "Kommunikativa organisationer". Vad tycker du om begreppet och hur skulle du beskriva en kommunikativ organisation?

–En kommunikativ organisation är en organisation där kommunikation är med och formar organisationen och omvärlden. För att det ska gå måste kommunikation ses som en kärnverksamhet och vara integrerad i all verksamhet.

Hur känns det att vara nominerad i kategorin Bästa kommunikation Offentlig organisation?

–Fantastiskt! Som ny kommunikationsdirektör för MSB är jag mäkta stolt över medarbetarna och alla krafter som slöt upp utifrån för att hjälpa till i ett viktigt läge. Det riktigt stora är att kunna bidra till att skapa tillit till att samhället kan klara av en stor utmaning eller kris och därmed bidra till att stärka demokratin. För den nybildade kommunikationsavdelningen på MSB, som förr i huvudsak var en enhet under avdelningen för verksamhetsstöd, så är det en rejäl energikick till det arbete som återstår att göra.


Bli medlem i Sveriges största nätverk för kommunikatörer. Du får tillgång till våra kostnadsfria event, rabatt på kompetensutveckling och får ta del av det senaste inom vår bransch. Du hjälper även till och stöttar svensk kommunikationsforskning.