Gå till huvudinnehållet Gå till huvudmenyn

Vilken ideell organisation vinner Stora Kommunikatörspriset?

Stora Kommunikatörspriset delas ut i fem kategorier och går till personer eller organisationer som gjort stora insatser inom kommunikation det senaste året. Årets finalister i kategorin Bästa kommunikation ideell organisation är Barncancerfonden, Mattecentrum och Västerås stadsmission.

Priset belönar ett team inom ideell sektor som under 2018 med stor framgång planerat och genomfört kommunikation som gett tydliga resultat. Resultaten har skapat värde på lång eller kort sikt och har bidragit till verksamhetens mål.

 

Barncancerfonden

 

Michel BrygiewiczMotivering: Med ett effektivt och konsekvent arbetssätt har Barncancerfonden ökat kännedomen och lyckats engagera olika målgrupper till att bidra till verksamheten. Genom ett subtilt och fängslande berättande som har inslag av både sorg och framtidshopp förmedlar de sin vision och lyckas därmed samla människor för att tillsammans utrota barncancer.

Intervju med Michel Brygiewicz, chef Information och Kommunikation på Barncancerfonden

Vilka är framgångsfaktorerna bakom er kommunikation? Vad är ni särskilt stolta över?

– Några av framgångsfaktorerna är att vi har vågat vara konsekventa i vår kommunikation med den blå stolen samt att vi har förmedlat hoppfullhet. Hopp genom att överlevnadsgraden går upp tack vare forskning vilken är helt beroende av våra givares donationer. Vi är väldigt stolta över det starka förtroende allmänheten har till vårt varumärke och verksamhet.

Är det någonting speciellt som utmärker kommunikationsarbetet i en välgörenhetsorganisation?

– Bortsett från att det är syftesdriven kommunikation på riktigt kräver det också ett extra stort ansvar i vad man kan säga och göra.

Sveriges Kommunikatörer har precis publicerat slutrapporten i forskningsprojektet "Kommunikativa organisationer". Vad tycker du om begreppet och hur skulle du beskriva en kommunikativ organisation?

– Tänker att begreppet är en spegling av vad som krävs för en framgångsrik organisation idag. Kommunikation är något som måste involvera alla oavsett roll för att nå verksamhetens mål och vision. Detta genom öppenhet och transparens för att inkludera och motivera alla att dra åt samma håll.

Hur känns det att vara nominerad i kategorin Bästa kommunikation Ideell organisation?

– Helt fantastiskt, vi är mycket stolta över nomineringen!

 

Mattecentrum

 

Karolina LisslöMotivering: Med sin vision om rätten till utbildning oavsett bakgrund och med en tydlig strategi har deras kommunikationsarbete åstadkommit påtagliga resultat. Föreningen har växt i antal medlemmar, besökssiffrorna i olika kanaler har ökat och genom ett tydligt fokus på relationsskapande har Mattecentrum hyllats av både framstående politiker och näringslivstoppar. Kommunikationsinsatserna skapar inte bara värde för föreningen, utan för en kommande generation svenskar.

Intervju med Karolina Lisslö, generalsekreterare på Mattecentrum

Hur har Mattcentrum lyckats få så stort genomslag med knappa resurser?

– Genom att att lyssna på och följa utbildningsdebatten på samhällsnivå och skapa målgruppsinriktade budskap på individnivå i social media, så har vi lyckats attrahera såväl elever, volontärer, sponsorer, samarbetspartners och civilsamhället till vår verksamhet, samt att få dem inse vilken faktisk skillnad vi gör.

Vad är er största kommunikativa utmaning i dag?

– Att arbeta i ideell sektor kan nästan beskrivas som ett kall, så den största utmaningen är att få ut allt bra vi gör, då vardagliga solskenshistorier om elever som klarar sina prov eller de hundratals volontära superförebilder som bidrar till kunskap inte kommuniceras tillräckligt. Likaså utmaningen att knyta alla våra digitala "varumärken" som matteboken.se, pluggakuten.se, formelsamlingen.se och mathplanet.com till själva Mattecentrum.

Vad kännetecknar bra kommunikation enligt er?

– Relevant, målgruppsinriktad och mätbar. Bara då kan du fortsätta att utvecklas och samtidigt veta att du uppnår mål och inte bara slumpmässigt lyckas nå ut.

Hur känns det att vara nominerad i kategorin Bästa kommunikation Ideell organisation?

– Vi är superstolta! Vi är så enormt glada att genom kommunikation kunna inspirera och motivera barn och unga att bli så bra som de vill på matematik. Nomineringen peppar oss att fortsätta verka för allas demokratiska rättighet att lyckas i sin utbildning. Tack!


Rickard SalzmannVästerås stadsmission

Motivering: Med fokus på samarbete och kreativa lösningar har Stadsmissionen i Västerås lyckats engagera både privatpersoner och organisationer att hjälpa till, vilket har bidragit till ökade intäkter och kännedom. Genom grundlig planering och ihärdigt genomförande har kommunikationen uttryckligen bidragit till verksamhetens mål och skapat värde både för de hemlösa och för organisationen.

Intervju med Rickard Salzmann, insamlings- och kommunikationsansvarig på Västerås stadsmission.

Vilken betydelse har kommunikationen i Västerås stadsmissions framgång?

– Vår kommunikation behöver både nå gåvogivare, partners, politiker, press, volontärer och många andra. Blir vi tillräckligt relevanta för någon av dessa, blir vi intressanta för en eller fler andra. Ju fler privatpersoner vi når, desto mer intressanta blir vi för media, vilket gör att vi hittar företag som vill engagera sig. Då kan vi göra större projekt och på så sätt väcka intresse hos fler och öka kännedomen kring problematiken vi jobbar med. Kommunikation är jätteviktig för oss. Kommunikationen har också fungerat som ett verktyg internt för att skapa en samlad kraft mot de mål vi har.

Är det någonting speciellt som utmärker kommunikationsarbetet i en välgörenhetsorganisation?

– Precis som vilket företag som helst vill vi sticka ut med vår kommunikation, men vi måste hela tiden ta hänsyn till våra gåvogivare. Vi kan aldrig bli provocerande eller kontroversiella för att höja på nya ögonbryn. Vi måste hela tiden hitta vägar som ligger inom ramen för vad våra givare förväntar sig - utan att bli tråkiga eller tjatiga. Det är en svår balansgång.

– Samtidigt är det viktigaste för oss att skapa förändring i samhälle, för de vi finns till för och vi vill åstadkomma den förändringen tillsammans med andra såsom exempelvis kommunen. Då är det viktigt att vi pratar om sociala utmaningar och förslag på gemensamma lösningar och inte pekar finger eller kräver att någon annan ska ta sitt ansvar.

Vad är ni mest stolta över i ert kommunikationsarbete?

– Att vi hittat en väg att kommunicera där vi blir intressanta för så många olika målgrupper, samt att vi sticker ut från mängden i en bransch där man ofta pratar om problematik och mörker. Vi vill inspirera våra givare genom att bjuda på intressant innehåll och att erbjuda nya, roliga och alternativa sätt att bidra till vårt arbete. Istället för att ge någon skuldkänslor för att andra har det sämre, är vi stolta över att kunna använda vår kommunikation för att göra människor glada över de problem vi faktiskt löser.

Hur känns det att vara nominerad i kategorin Bästa kommunikation Ideell organisation?

– Oj. Självklart helt fantastiskt! Det är ett kvitto på att vi faktiskt gör ett bra arbete. Ett kvitto vi kan visa upp för alla som engagerar sig i vår organisation, men också för den målgrupp vi varje dag jobbar för att hjälpa. Det känns riktigt bra.


Bli medlem i Sveriges största nätverk för kommunikatörer. Du får tillgång till våra kostnadsfria event, rabatt på kompetensutveckling och får ta del av det senaste inom vår bransch. Du hjälper även till och stöttar svensk kommunikationsforskning.