Gå till huvudinnehållet Gå till huvudmenyn

Vilka kompetenser efterfrågas av arbetsgivarna? Det här säger platsannonserna för kommunikatörer

I årets kompetenskartläggning presenterade vi på Sveriges Kommunikatörer vilka kompetenser som blir de viktigaste i framtiden. Men vilka kompetenser efterfrågas på arbetsmarknaden redan idag? Vi har gjort en analys av 139 platsannonser som publicerats under hösten och kan avslöja vad arbetsgivarna efterfrågar från kommunikatörer i praktiken.

Illustration, ett förstroingsglas på en av fyra människofigurer

Text är fortfarande kommunikatörens viktigaste hantverk 

Utöver arbetslivserfarenhet, högre utbildning och goda kunskaper i svenska språket efterfrågas flera andra kompetenser. Den allra mest efterfrågade kompetensen är textproduktion, som omnämns i nästan 8 av 10 platsannonser. Att kunna uttrycka sig väl i skrift oavsett plattform och målgrupp fortsätter att vara en kärnkompetens för kommunikatören. Presentationsteknik efterfrågas också i mer än varannan platsannons.

Kunskaper inom webb anses vara viktigt. Även att producera filmer och bilder är något som ofta förväntas av en kommunikatör idag. Mycket av dagens kommunikation sker i sociala medier, så det är inte förvånande att även denna kompetens dyker upp på topplistan.

 

Här är de 10 mest efterfrågade kompetenserna

 1. Textproduktion (77 %)
 2. Presentationsteknik (58 %)
 3. Webbpublicering (49 %)
 4. Film- och bildproduktion (48 %)
 5. Sociala medier (42 %)
 6. Public Relations (33 %)
 7. Mål och mätning (29 %)
 8. Målgruppsanpassning (29 %)
 9. Kommunikationsstrategi & -planering (23 %)
 10.  Projektledning (22 %)

Andel av platsannonser i procent.

 

Den viktigaste egenskapen är att vara en lagspelare

Det är inte bara rätt kompetens som efterfrågas av arbetsgivarna, personliga egenskaper är ibland minst lika viktiga. Här utmärker sig förmågan att vara en lagspelare. Att vara bra på att samarbeta och skapa förtroendefulla relationer efterfrågas i mer än varannan platsannons. Arbetsgivarna vill också gärna se att du är drivande, självständig och har ett genuint intresse för kommunikation och samhällsfrågor. Att vara ansvarsfull och flexibel anses också viktigt.

 

De 7 viktigaste egenskaperna

 1. Lagspelare (64 %)
 2. Drivande (32 %)
 3. Självständig (30 %)
 4. Intresse för kommunikation & samhällsfrågor (19 %)
 5. Ansvarsfull (19 %)
 6. Flexibel (15 %)
 7. Visa engagemang (14 %)

Andel av platsannonser i procent.

 

Kommunikatörer och arbetsgivare inte helt överens

I platsannonserna är det relativt få arbetsgivare som efterfrågar kompetens inom intern kommunikation, målgruppsanalys, förändringsledarskap, förändringskommunikation och kriskommunikation. De kompetenserna var däremot med på topplistan i vår kompetenskartläggning.

Kommunikatörer och arbetsgivare är överens om att kompetens inom textproduktion, kommunikationsstrategi och kommunikationsplanering är viktigt för att vara framgångsrik som kommunikatör. 

 

Vilka kompetenser behöver du utveckla?

För dig som vill lära dig mer om de områden som efterfrågas vill vi tipsa om våra kurser:

 

Textproduktion

 

Video och bild

 

Egenskaper

 

Här kan du läsa mer om vår kompetenskartläggning för 2021 och vad det innebär för dig som kommunikatör.