Gå till huvudinnehållet Gå till huvudmenyn

Vilka har gjort årets bästa årsredovisningar?

Den 24 september avgörs Sveriges Bästa Årsredovisning på Epicenter i Stockholm. Sveriges Kommunikatörer går igenom de nominerade bidragen inför prisutdelningen.

Fotocollage med årsredovisningar

Varje år är Sveriges Kommunikatörer med och delar ut Sveriges Bästa Årsredovisning tillsammans med Nasdaq, FAR och SFF. Priset delas ut i tre kategorier: Large cap, Mid cap och Small cap. I varje kategori är tre bolag från Stockholmsbörsen nominerade och juryn utser sedan en vinnare i respektive kategori. Bland de nio finalisterna avgör en designjury vilka som skapat årets bästa design.

Designjuryn består av Thomas Sjöberg, varumärkesexpert på Trinken AB, Annica Gerentz, kommunikationschef på FAR och Hanna Brogren, generalsekreterare på Sveriges Kommunikatörer. De har bedömt de nio finalisterna utifrån fyra kriterier:

 

  1. Design som förstärker varumärkesupplevelsen. 
  2. En årsredovisning som förmedlar bolagets identitet och DNA
  3. En årsredovisning och design som inspirerar och som skapar gillande 
  4. Design som på ett visuellt, pedagogiskt sätt lyfter bolagets budskap 

 

– Design är en del av berättelsen som ska bidra till att lyfta det viktiga, stärka och särskilja varumärket och bolagets identitet. Designen som sådan har därmed ett tydligt värde för bolagen, säger Hanna Brogren som nedan går igenom de olika årsredovisningarna. 

 

Small cap (Concordia Maritime, CTT Systems AB & NCAB)

 

Concordia

– Concordia Maritime är konsekventa år efter år i text, bildval och hur de berättar vad de gör och hur de gör det. Det är en liggande årsredovisning som är lätt att läsa på skärmen.

 

CTT

– CTT Systems AB är ett bolag som producerar luftfuktare och avfuktare för flygbranschen. Produkterna är till för att minska bränslet genom avfuktning och komforten genom bättre luft i kabinen. De lyckas illustrera idén bakom produkterna och sin affär på ett visuellt överskådligt sätt.

 

NCAB

– NCAB är ett företag som gör mönsterkort och visar exempel på några av de många platser där dessa förekommer med färgstarka bilder på människorna som tillverkar korten. Här intervjuas anställda som vittnar om NCAB som en bra arbetsplats, vilket skapar gillande och personlighet för dessa anonyma produkter som finns överallt men som vi sällan ser.

 

Mid cap (Corem, Cellavision & Instalco)

 

Corem

– Fastighetsförvaltaren Corem berättar på ett pedagogiskt sätt om verksamheten och sitt hållbarhetsarbete i en sammanhållen, klanderfri och tydlig design

 

CellaVision

– Cellavision, som gör digitala lösningar för blodanalys, har skapat en årsredovisning som är inriktad på att visa upp deras tillväxt. De vänder sig direkt till kapitalmarknaden och har en design som uppfyller ändamålet.

 

Instalco

– Ett annat Mid cap-bolag är Instalco som har en kommunikativ utmaning då de består av ett 50-tal bolag under egen logotyp. Men de lyckas trots det hålla ihop sin årsredovisning med design som visar hur deras affär löser problem för kunderna och hur deras affärsmodell skapar synergier.

 

Large cap (Atrium Ljungberg, Epiroc & SCA)

– Large Cap-bolagen är såklart de som förväntas lägga mest resurser på sina årsredovisningar, så jämförelsen haltar en smula. Men samtidigt behöver inte starkt och tydligt genomförd design kräva stora resurser. Det gäller att särskilja sitt bolag och skapa känslomässiga avtryck, säger Hanna Brogren.

 

Atrium Ljungberg

– Atrium Ljungberg håller ihop sin berättelse om bolaget, deras roll i samhället, strategin och deras värderingar både visuellt och i textbeskrivningar. De har en mångfald av människor i bild och använder en bred palett av färger som framhäver deras identitet på ett sätt som väcker sympati.

 

Epiroc

– Epiroc arbetar med starka färger på i stort sett varje sida. Deras årsredovisning förstärker och särskiljer deras varumärke visuellt. De sammanfattar ofta i grafik och bild, vilket gör redovisningen kortfattad men ändå innehållsrik. Designen blir den röda tråd som håller ihop berättelsen med både fakta och beskrivningar av bolagets uppgift, affär och erbjudande.

 

SCA

– SCA gör en pedagogisk och väl sammanhållen årsredovisning, faktiskt så pedagogisk att det finns sidor i den som skulle kunna fungera som skolundervisning. Den här årsredovisningen innehåller beskrivningar och redaktionellt material som säkert kan användas i sammanhang och i relation till ett flertal målgrupper, vilket gör den till en effektiv produkt.