Gå till huvudinnehållet Gå till huvudmenyn

Vet du hur man upphandlar kommunikationstjänster?

Hur bedömer jag inkommande anbud? Vilka lagar gäller? Vad är bra att tänka på innan jag går in i ett arbete med att upphandla kommunikationstjänster? 2019 introducerar Sveriges Kommunikatörer halvdagskursen Att upphandla kommunikationstjänster.  Vi ställde tre snabba frågor till kursledare Amar Al-Djaber:

1. Vilka är de största utmaningarna för oss som jobbar med upphandling av kommunikationstjänster idag?

Lagen om offentlig upphandling uppfattas som ett krångligt regelverk för såväl upphandlande organisationer som för leverantörer som vill delta i anbudsförfarandet. Lägsta pris används i stor utsträckning då det finns en rädsla för överprövningar. Genomsnittligt antal anbud i offentliga i upphandlingar minskar ständigt. Fokus ligger allt för ofta på paragrafer än på själva affären.

2. På vilket sätt hjälper kursen mig att möta dessa utmaningar? 

Fokus på kursen är dialog med leverantörer före en upphandling samt utvärderingskriterier för att hitta den leverantör som har det lilla extra. Dialog med leverantörer inför en upphandling bidrar till bättre upphandlingar, förståelse för leverantörer och ökar leverantörernas intresset för beställaren. Erfarenheten säger att dialog även bidrar till bättre offentliga inköp med fokus på affären. 

3. Vad kommer jag konkret ha fått med mig efteråt?

Efter kursen kommer deltagarna att ha förståelse för hur dialog kan nyttjas i upphandlingsprocessen och vilka verktyg som kan användas för att tilldela den bästa leverantören. Vill du komma ifrån upphandlingar med fokus på lägsta pris så är kursen helt rätt för dig! Deltagarna får med sig exempel på beprövade utvärderingsmodeller som kan nyttjas i upphandlingar av kommunikationstjänster.

Kan du det du behöver kunna för att upphandla kommunikationstjänster?

Testa dig själv genom att svara på de här frågorna: 

• Får beställaren föra dialog med befintlig leverantör inför en upphandling? 
• Kan en leverantör delta i formuleringen av krav i en kommande upphandling? 
• Finns det utrymme till subjektivitet vid utvärdering av mjuka värden? 
• Är det större risk att få en överprövning om beställaren utvärderar annat än bara pris?

Svaren på frågorna hittar du här

Kursen går i Stockholm den 2 april.