Gå till huvudinnehållet Gå till huvudmenyn

Vem blir årets kommunikativa ledare?

Stora Kommunikatörspriset delas ut i fem kategorier och går till personer eller organisationer som gjort stora insatser inom kommunikation det senaste året. Årets finalister i kategorin Bästa kommunikativa ledarskap är Kristina Andrén, Christina Nordin och Magnus Uhlin.

 

Kristina Andrén, verksamhetschef för kost- och lokalservice på Borlänge kommun

Kristina AndrénMotivering: Kristina Andrén har med sitt ledarskap lyckats implementera ledorden "vi" och "tillsammans" så att de genomsyrar verksamheten. Hon har förankrat sitt ledarskap i kommunens värdegrund och lagt tid på att skapa kommunikationssystem för både chefer och medarbetare. Genom sina kommunikationsinsatser under parollen tillsammans, glädje och delaktighet har hon skapat en kraftfull dialog som lett till positiv förändring och utmärkta resultat.

Vad är kommunikativt ledarskap enligt dig?

–För mig handlar kommunikativt ledarskap om att ha förmågan att engagera och inspirera mina medarbetare till att vara framgångsrika i vårt serviceuppdrag. Medarbetarna är de som kan verksamheten och skapar värde närmast Borlängebon. Det är viktigt att goda förutsättningar till aktiv dialog och delaktighet skapas. Ett närvarande ledarskap med örat nära verksamheten möjliggör att vi på ett mer effektivt och utvecklande sätt arbetar med aktuella vardagsfrågor.Tillsammans hittar vi vägar för att nå gemensamma mål i en hållbar verksamhetsutveckling.

–Det kommunikativa ledarskapet innebär också att jag agerar föredömligt med stort förtroende för mina medarbetare och de för mig. Min erfarenhet är att när medarbetare känner sig sedda, lyssnade på och att deras arbete har en mening och syfte så finns det goda grunder till trivsel och arbetsglädje. Det bygger en stark Vi-känsla och vi utvecklas tillsammans med gemensamma värderingar. I grunden handlar det mycket om att bra kommunikation ger goda förutsättningar i arbetet med att vi är varandras arbetsmiljö.

Har du något tips till ledare och chefer som behöver bli bättre på kommunikation?

–Dialog och delaktighet med ett aktivt närvarande ledarskap är för mig en självklar nyckel till framgång. Avsätt tid med verksamhetens medarbetare och analysera tillsammans vilka kommunikationskanaler som behövs och hur de ska fungera optimalt i just er verksamhet eller företag. En struktur med några enkla grundförutsättningar som gör att ni kommer igång och håller er till planeringen kan då till exempel vara:

Mål med vår kommunikation?
Till vem/vilka ska vi kommunicera?
På vilket sätt är det lämpligt att kommunicera?
När ska vi kommunicera?
Uppföljning – hur upplevdes vår kommunikation?

–Väl genomarbetade förutsättningar utifrån frågeställningarna ovan kan vara till god hjälp att skapa en bra grundstruktur får såväl intern som extern kommunikation.

Har du någon kommunikativ förebild?

–Jag har förmånen att ha en fantastisk förebild i Åsa Granat, verksam som kommundirektör i Borlänge. För mig betyder Åsas varma, inlyssnande och inspirerande personlighet mycket. I kommunikationen med oss chefer finns en tydlighet om hur vi förväntas utöva vårt ledarskap i Borlänge kommun. Till grund ligger tillitsbaserat ledarskap, kommunens ledarfilosofi, ledarutvecklingsprogram och vår gemensamma värdegrund. Åsa omsätter det själv i praktiken på ett föredömligt sätt och hur hon väljer att agera som ledare inspirerar mig i ett engagerat ledarskap.

–Jag får därmed fina grundförutsättningar och möjligheter till både teori och praktisk övning samt att sätta min egna personliga "touch" i hur jag vill förvalta och utöva mitt ledarskap. Åsas förmåga att kommunicera med oss chefer gör att jag känner mig trygg och harmonisk i att vidareutvecklas tillsammans med verksamhetens medarbetare.

Vad är era största kommunikativa utmaningar?

–Verksamhetens storlek och spridning i kommunen är omfattande samt vidsträckt och är en utmaning när det gäller kommunikation. Idag har verksamheten 73 köksenheter och 160 lokalvårdsobjekt med över 240 medarbetare. Samtidigt som det är en utmaning att kommunicera med verksamhetens alla enheter och medarbetare, är det också en mycket fin möjlighet att träna hur budskap når fram och tas emot.

–För oss är det av yttersta vikt att kommunikationen fungerar optimalt så att våra medarbetare får bra förutsättningar att ge Sveriges trevligaste måltid och Sveriges trevligaste städservice till Borlängebon.

Hur känns det att vara en av finalisterna i Stora Kommunikatörspriset?

–Det känns fantastiskt spännande, roligt, mycket hedrande och betydelsefullt att få ett så fint kvitto på utfört arbete. Något som jag kan dela tillsammans med verksamhetens alla medarbetare som har investerat tid och engagemang i vår gemensamma verksamhetsutveckling. Finalplatsen sänder en signal att vårt arbete är viktigt och gör skillnad – så självklart peppar det till ännu mer utveckling. Kost- och lokalservice i Borlänge är en verksamhet som vill ligga i framkant.

 

Christina Nordin, generaldirektör på Jordbruksverket

Christina NordinMotivering: Christina lever efter ledorden öppenhet, delaktighet och transparens och har på det sättet lyckats få medarbetare, samarbetspartners och kunder att känna sig sedda och delaktiga. Hennes kommunikativa ledarskap gör att anställda delar idéer och framför sina åsikter. Hon har med framgång förklarat Jordbruksverkets verksamhet och dess komplexa utmaningar på ett sätt som har stärkt organisationens förtroende. Christinas insatser under den tid hon lett Jordbruksverket har bidragit till internt engagemang och stolthet.

Vad är kommunikativt ledarskap enligt dig?

–Kommunikation är det viktigaste verktyget för att nå Jordbruksverkets mål. Ska man göra en förflyttning eller förändring måste de som ska göra förändringen, det vill säga alla medarbetare, förstå vad det handlar om, bli delaktiga och lyssnande på. De måste få bidra på riktigt. Då får man engagerade medarbetare, något som är helt avgörande i förändringsarbete. Ledorden i mitt ledarskap är öppenhet, transparens och delaktighet. Kommunikation är det självklara verktyget.
 
Har du något tips till ledare och chefer som behöver bli bättre på kommunikation?

–Ett, utgå från vad du själv behöver för att åstadkomma något och förstå att alla behöver få de förutsättningarna.

–Två, du behöver inte ha svar på alla frågor när du kommunicerar men ge alla insyn i processen. Ha aldrig ett färdigt svar på en fråga utan att involvera och kommunicera med dem som berörs. Var genuint intresserad av att ta del av vad andra har att säga och bidra med, och visa det i handling. Det skapar förtroende, engagemang och en vilja att vara med och bidra.

–Tre, ta hjälp av proffsen, det vill säga dina kommunikatörer.
 
Har du någon kommunikativ förebild?

–Jag har ingen enskild förebild. Jag snor dagligen hejvilt från alla som är goda kommunikatörer. Att vara en god kommunikatör är ett ständigt lärande.

Vad är era största kommunikativa utmaningar?

–Jordbruksverket är en stor organisation som är spridd över hela landet. Då är den goda kommunikationen avgörande för att alla ska bli delaktiga i våra mål och hur vi når dem. Men det går! Externt är utmaningen att ha en ständig dialog med våra intressenter för att få en rättvis bild av myndigheten och skapa förtroende för vårt arbete. Då är den kloka kommunikationen avgörande.
 
Hur känns det att vara en av finalisterna i Stora Kommunikatörspriset?

–Jätteroligt och viktigt!

 

Magnus Uhlin, direktor på Västerås stadsmission

Magnus UhlinMotivering: Med sin kommunikativa förmåga, sitt stora engagemang för de utsatta, moderna ledarstil och fokus på samarbeten har Magnus Uhlin fått Stadsmissionen i Västerås att väcka intresse hos fler. Detta har bland annat lett till fler gåvor, nya aktiviteter för de hemlösa, fler företagssamarbeten och event som lockar nya besökare. Magnus Uhlins kommunikativa ledarskap och förståelse för kommunikationens roll har varit en starkt bidragande faktor till organisationens ökade intäkter och kännedom.

Vad är kommunikativt ledarskap enligt dig?

–Att skapa förutsättningar för alla i organisationen att lyckas. Att skapa syfte och engagemang i organisationen och att samtidigt lyssna. Att förstå att den största och viktigaste frågan för en verksamhetsledare ofta skiljer sig från en medarbetares största och viktigaste fråga men att båda kan vara lika viktiga att hantera.

–Men det handlar också om att kunna anpassa kommunikationen efter situation och mottagare samt att säkra att ord och planer blir handling och resultat. Att lyssna på sin omvärld, sina kunder, gäster, deltagare osv men också på trender och tendenser för att kunna se åt vilket håll det "blåser".

Har du något tips till ledare och chefer som behöver bli bättre på kommunikation?

–Att lyssna på medarbetarna och hantera deras frågor och på det sättet skapa förutsättningar för de att lyssna på dina. Att uppmärksamma människorna och egenskaperna bakom goda prestationer. Ha bra mål och hela tiden ge feedback i riktning mot målen.

Har du någon kommunikativ förebild?

–Simon Sinek har länge varit en förebild för mig. Han har ett fantastiskt inspirerande sätt att beskriva kommunikation och engagemang. Jag är även djupt imponerad av Greta Thunberg som fått en hel värld att lyssna.

Vad är era största kommunikativa utmaningar?

–Vår största utmaning är att skapa en samlad kraft för att skapa verklig förändring för samhällets mest utsatta. Få beslutsfattare att prioritera, privatpersoner och näringsliv att engagera sig samt civilsamhället att organisera sig.

Hur känns det att vara en av finalisterna i Stora Kommunikatörspriset?

–Fantastiskt roligt! Stolt över vad vi lyckats åstadkomma det senaste året i Västerås stadsmission och tacksam över att det har uppmärksammats.


Bli medlem i Sveriges största nätverk för kommunikatörer. Du får tillgång till våra kostnadsfria event, rabatt på kompetensutveckling och får ta del av det senaste inom vår bransch. Du hjälper även till och stöttar svensk kommunikationsforskning.