Gå till huvudinnehållet Gå till huvudmenyn

Veckopanelen: hur förtydligar vi kommunikatörens arbetsuppgifter och uppdrag internt?

Den 9 november 2018 fick Sveriges Kommunikatörer in denna fråga på Facebook:

"I verksamheten där jag arbetar är kommunikation både viktigt och efterfrågat. Ibland till och med "för efterfrågat". Man har fel förväntningar på vad kommunikatören förväntas göra på grund av otydlig gräns mellan organisationskommunikation (den som är knuten kommunikationsprocessen och som normalt sett ingår i kommunikatörens arbetsuppgifter) och "administrativ" kommunikation (sådant som alla göra hela tiden, telefoni, informationshantering, bokar och genomför möten, e-mail, skickar ut inbjudningar). För att möta felaktiga förväntningar fastnar vi ofta i listor över arbetsuppgifter som vi som kommunikatörer inte utför – och det är så tråkigt. Är det någon som har formulerat vad kommunikation faktiskt är i arbetssammanhang med en tydlig avgränsning för att använda som förklaring till resten av verksamheten? (Eller är det så att gränserna varierar så mycket att man måste göra sin egen definition?)"

För att besvara frågan tog Sveriges Kommunikatörer hjälp av två medlemmar: Birgitta Norberg och Daniel Widlund, och kompletterade med frågeställningen "hur förtydligar vi kommunikatörens arbetsuppgifter och uppdrag internt?".


Birgitta NorbergBirgitta Norberg, kommunikationsansvarig på NCC Industry i Sverige

–Det du beskriver är en fråga som jag tror att många kommunikatörer och organisationer möter. Dessutom är det roligare att hjälpa till och stödja än att säga nej. Vi har valt att visa kommunikationens värde och marknadsföra oss och vår kompetens utifrån att vi är rådgivande, konsultativa och att vi arbetar proaktivt för att stödja verksamheten mål.

  • Utveckla verksamhetens kommunikationsplaner utifrån strategi och mål
  • Initiera och driva kommunikationsaktiviteter internt och externt, mediehantering, kriskommunikation och hantering av andra strategiska kommunikationsärenden inom divisionen
  • Driva och samordna varumärkesfrågor
  • Vara rådgivare och utbilda chefer, ledningsgrupper och nyckelpersoner i kommunikationsfrågor

 


Daniel Widlund, kommunikationsstrateg på Trafikverket 

–En nyckel är att vi som jobbar med kommunikation i en organisation arbetar hyfsat lika och är tydliga med hur vi jobbar och vad vi ska leverera. Eftersom Trafikverket där jag jobbar är så stort har man jobbat olika med kommunikation beroende på var i verksamheten man befunnit sig. Nu har hela myndigheten gått mot ett mer processorienterat arbetssätt Det har bl.a. inneburit att vi behövt definiera kommunikationsprocessens leveranser och aktiviteter tydligare för att arbeta mer lika. 

 –Jag tror att om vi pratar konkreta leveranser med kollegor i verksamheten så kan vi undvika att fokusera på vad vi inte levererar. På sikt tror jag att detta kommer hjälpa oss att skapa rätt förväntningar.

 

 


Bli medlem i Sveriges största nätverk för kommunikatörer. Du får tillgång till våra kostnadsfria event, rabatt på kompetensutveckling och får ta del av det senaste inom vår bransch. Du hjälper även till och stöttar svensk kommunikationsforskning.