Gå till huvudinnehållet Gå till huvudmenyn

Vd:ar: ”AI kommer påverka mer än internet”

Osäkerheten inför framtiden är inte bara påtaglig i Sverige; vår regering har svagt parlamentariskt stöd, vi har höga bostadspriser och en förväntad nedgång i ekonomin. Runt om i världen ser vi en rad händelser som kan påverka samhället. I PwC:s studie "CEO Survey" får vi veta hur Sveriges och världens företagsledare ser på framtiden.

– Studien är relevant för oss kommunikatörer på flera sätt. Vi ser till exempel att kommunikatörer måste förbereda sig för AI och att vd:ar kräver utförligare data, säger Hanna Brogren, generalsekreterare på Sveriges Kommunikatörer.

AI kommer att förändra världen

Hälften av företagsledarna påstår att den tekniska utvecklingen har varit den största förändringsfaktorn för den egna branschen de senaste åren. Och de tror att mer väntar: hela 62 procent förutspår att AI kommer att påverka världen mer än vad internet har gjort.

Företagsledarna menar att AI är positivt för samhället, men 70 procent anser trots det att ny teknik är det största hotet mot den egna verksamhetens tillväxt. Vidare hamnar cyberhot på femte plats över de hot som oroar vd:arna mest.

  • 76 % av cheferna anser att deras organisation är motståndskraftig mot cyberhot. (Svenska vd:ar, 69 %)
  • 88 % anger att organisationen arbetar proaktivt med säkerhet- och integritetsrisker när de implementerar ny teknik (Svenska vd:ar, 86 %)
  • 72 % anger att organisationen kan komma att påverkas av geopolitisk cyberaktivitet. (Svenska vd:ar, 71 %)

De flesta förståsigpåare menar att AI kommer att revolutionera flera av samhällets institutioner, och givetvis även affärsmodeller. Kommunikatören har en viktig uppgift att förklara utvecklingen, både internt och externt på ett sätt som minskar osäkerheten och beskriver det som ska komma. I förändring har osäkerhet lätt att få fäste, framför allt internt. Kommunikationsavdelningar behöver även förstärka kompetensen inom analys och att hantera data för att förse organisationen med relevanta beslutsunderlag:

–Jag tror att algoritmens ökande betydelse kommer kräva analytisk kompetens även i våra kommunikationsavdelningar. Där behövs analytiker som förstår sig på och kan agera utifrån styrande algoritmer, som kan statistik, använda digitala data och ta hjälp av artificiell intelligens för att sammanställa slutsatser utifrån den typen av underlag, säger Hanna Brogren.

Lyssna på Sveriges Kommunikatörer podcast om hur AI och digitalisering kräver ny kommunikation

 

Vd:ar vill ha mer och bättre data

Företagsledare menar nämligen att de inte får tillgång till den data de behöver då den stora mängden är svår att omvandla till beslutsunderlag:

  • 60 % upplever att det är svårare att anställa kompetenta medarbetare och att de saknar kunniga dataanalytiker bland sina anställda
  • Endast 11 % av svenska vd:ar är nöjda med data som berör kundbeteende

 

Klimat, protektionism och populism

Studien tar även upp hur företagsledarna ser på konjunkturutvecklingen, klimatfrågan, protektionism och populistiska tendenser.

  • 88 % är oroliga för handelskonflikten mellan USA och Kina.
  • 74 % av svenska vd:ar oroar sig för klimatet, vilket är högre än genomsnittet globalt.
  • Endast 16 % är nöjda med tillgången till klimatdata.
  • 42 % tror på fortsatt global tillväxt.

Du hittar studien på PwC:s webbplats:

https://www.pwc.se/ceosurvey

AI och digitalisering kräver ny kommunikation | Sveriges Kommunikatörer i Almedalen

2 juli 2018 | När det som kallas den fjärde industriella revolutionen gör sitt intåg omstöper det affärsmodeller och sättet att arbeta i många branscher. Vilka värderingar är viktiga att förmedla och hur påverkar det kommunikationen? Hur påverkas samhället, företagen och människorna?

Medverkande:

Åsa Jamal, kommunikationschef, Telia Sverige
Olof Hernell, digitaliseringschef, EQT
Margareta Steinsvik, futurist och företagsledare, Bulls Press Group
Jan Artem Henriksson, medgrundare, SelfLeaders och Valuesmatch
Hanna Brogren, generalsekreterare, Sveriges Kommunikatörer

Moderator:

Max Landergård

 


Bli medlem i Sveriges största nätverk för kommunikatörer. Du får tillgång till våra kostnadsfria event, rabatt på kompetensutveckling och får ta del av det senaste inom vår bransch. Du hjälper även till och stöttar svensk kommunikationsforskning.