Gå till huvudinnehållet Gå till huvudmenyn

Västra Götalandsregionen satsar på att stärka den kommunikativa förmågan hos chefer – med skräddarsydd utbildning

Visste du att din organisation kan beställa en skräddarsydd utbildning från Sveriges Kommunikatörer? Kommunikations- och enhetschefen Anna Hiller och HR-strategen Robert Green arbetar på Västra Götalandsregionen (VGR). De har initierat ett samarbete mellan sina båda staber, där medarbetare från olika förvaltningar fick gå den helt skräddarsydda kursen Kommunikationens betydelse i ledarskapet.

En grupp människor står upp och diskuterar

Västra Götalands anställda omfattar ungefär 57 000 personer. I en så pass stor organisation är behovet av samverkan stark för att nå de övergripande målen. Kommunikationsansvariga på VGR började undersöka möjligheterna för ett stärkt samarbete mellan HR och kommunikation för att öka den kommunikativa förmågan hos chefer och ledare.

 

Anna Hiller arbetar som kommunikations-och enhetschef på VGR:s koncernkontor, ett uppdrag som bland annat inkluderar intern kommunikation och ledningskommunikation. Här har en viktig fråga varit just att driva arbetet med att skapa en mer kommunikativ organisation – där en viktig del gäller att stärka samarbetet mellan HR- och kommunikationsstaber.

 

– Vi behöver arbeta tillsammans med kommunikation i organisationen, och där blir HR en jätteviktig samarbetspartner. I tidigare roller har jag arbetat tätt med HR, och har väldigt goda erfarenheter av det. Utbildningen med Sveriges Kommunikatörer var ett sätt för oss på VGR att komma igång med arbetet, säger Anna.

 

Robert Green är HR-strateg på VGR, och ansvarig för organisationens regiongemensamma chefsprogram. I samband med det sistnämnda uppdraget fick han förfrågan att kolla upp kursen, och se om det fanns en samklang med ett av VGR:s fyra chefskriterier: kommunikativt ledarskap. Han upptäckte att kursen gick hand i hand med deras egen vision. Efter en brief till kursledaren Eva Willstrand kunde hon skräddarsy utbildningen utifrån de specifika behoven. Eftersom utbildningen byggdes upp utifrån deras förutsättningar har de nu ett gemensamt material att arbeta vidare från, berättar Anna. 

 

 

Ett starkt samarbete mellan HR och Kommunikation möjliggör att möta utmaningar inom förändringsledning och kompetensförsörjning

 

Målet med att stärka samarbetet mellan HR och kommunikation var att stötta organisationen i att klara utmaningar inom förändringsarbete och kompetensförsörjning.

 

– Vi har genomgått ett stort förändringsarbete i organisationen, bland annat med att implementera ett nytt gigantiskt IT-system som påverkar vårt arbete. Dessutom har digitaliseringen skapat nya förutsättningar och krav på bland annat hälso- och sjukvården. Vi måste jobba smartare för att kunna möta behoven, menar Robert.

 

– Vi har också utmaningar inom kompetensförsörjning, som många andra offentliga verksamheter. Genom att stärka samarbetet mellan våra två funktioner kan vi jobba effektivt mot målet att bli sveriges bästa offentliga arbetsgivare, tillägger Anna.

 

Innan utbildningen hade man ett möte i organisationen för att förankra beslutet bland cheferna i HR och kommunikationsfunktionerna. Anna berättar att man fick en väldigt god respons, och att allt fler inser att vad mycket man kan få ut av att jobba tillsammans.

 

– Kommunikation ska finnas med från början i vissa HR-initiativ och vice versa. Vi på kommunikation har exempelvis nu fått förfrågan från HR att vara med och uppdatera medarbetarpolicyn, säger Anna.

 

– Vi har också en årlig chefsdag, 2300 chefer inom VGR deltar. Innehållsmässigt är det personer från både HR och kommunikation som anordnar den. Vi har också samarbetat i att ta fram ett utbildningspaket i förändringsledning. Vi på HR är ju ansvariga för kompetensutveckling, men i förändring är just kommunikation en otroligt viktig pusselbit. Det har varit värdefullt att få det perspektivet, säger Robert.

 

 

“Det känns tryggt och skönt att vi kan kroka arm och få stöttning av varandra.”

 

VGR är en stor organisation med ungefär 57 000 medarbetare. Anna och Robert menar båda att detta gör stark samverkan otroligt viktigt. De har inte upplevt att någon prestige står i vägen för samarbetet mellan HR- och kommunikationsfunktioner inom regionen. 

 

– Deltagarna på utbildningen har varit väldigt positiva till att vi får para ihop oss och arbeta tillsammans, det är både roligt och till väldigt stor nytta, menar Anna.

 

– Ja, samarbetet har varit otroligt roligt. Vi bollar saker med varandra mellan avdelningar nu för tiden, jag fick exempelvis en presentation av en kommunikatör som ville ha min feedback som HR-strateg. Det blir tydligt att vi sitter i samma båt och jobbar mot samma mål. På HR är vi tacksamma att kommunikatörer hjälper oss, och att de kom till oss och ställde frågan om samarbete, tillägger Robert.

 

Anna menar att en tidigare utmaning kunde ligga i att olika professioner jobbar utefter olika begrepp, trots att de betyder samma sak. Det gör att dialog och samarbete blir extra viktigt för att undvika missförstånd. 

 

– När vi jobbar tillsammans och bygger relationer mellan olika professioner minskar prestigen och arbetsglädjen ökar. Utbildningen blev ett kvitto på att HR och kommunikation arbetar oerhört bra tillsammans, och det blev startskottet för en fortsatt samverkan, berättar Anna.

 

– Ja, det blir en relation som gör allt enklare. Nu vet jag vilka personer jag kan kontakta inom kommunikation, och det känns tryggt och skönt att vi kan kroka arm och få stöttning av varandra. Det är en trend att säga att man ska samarbeta mellan avdelningar, men oftast blir det inte mycket gjort. I detta fallet har vi verkligen lyckats, säger Robert.

 

“Gruppen som gått utbildningen är väldigt angelägna om att fortsätta träffas och hålla det levande”

 

Under utbildningen fick deltagarna många praktiska och teoretiska verktyg som blev ett slags aha-upplevelse. Det kom också upp välkända metoder som var bra att repeteras för att kunna tillämpas i vardagen. 

 

– Ett roligt exempel på hur man implementerat verktygen och börjat samarbeta mer är Södra Älvsborgs sjukhus i Borås, som nu har gjort en chefsdag på temat kommunikationens betydelse i ledarskap. Det är mycket annat på gång också mellan våra funktioner. Vi ser också att gruppen som gått utbildningen är väldigt angelägna att fortsätta träffas och hålla det levande. Vi är bara i början av resan, och det är otroligt kul att vi är igång på riktigt, säger Anna.

 

 

 

Är ni fler som vill gå samma utbildning, eller behöver hela teamet en boost? Samtliga av våra kurser går att boka som en intern utbildning för er organisation, men du kan också få en helt skräddarsydd utbildning utifrån din organisations behov. Läs mer om våra skräddarsydda utbildningar här! Vill du identifiera utvecklingsmöjligheter och kompetensluckor i ditt team? Gör en kompetenskartläggning hos oss!