Gå till huvudinnehållet Gå till huvudmenyn

Värdet i att ha en mentor: “Ökad insikt om både dig själv och din yrkesroll”

Funderar du över nästa steg i karriären och hur du kan nå dit? Martina Brandt och Eva Willstrand berättar om sina upplevelser av mentorskap och hur det kan gynna både din professionella och personliga utveckling.   

Martina Brandt och Eva Willstranf

Att ha en mentor är en utmanande och inspirerande process, säger Martina Brandt, certifierad coach med bakgrund inom rekrytering och organisationspsykologi. Det är ett effektivt sätt att utvecklas – både professionellt och personligt då du får möjlighet att bolla och diskutera med en erfaren mentor vars fokus ligger på just din utvecklingsresa.   

– Du får ett bollplank och ökad insikt vilket leder till att du känner sig säkrare i dig själv. Även om du inte är chef är självledarskap ett viktigt verktyg, säger Martina. 

Positivt för både individ och företag 

Företag bör uppmana sina medarbetare att utvecklas, poängterar Martina. En anställd som får större självförtroende och ökade insikter gör ett bättre jobb. Genom att ha en mentor som ser dina styrkor och utmaningar får du möjligheten att nå din fulla potential – något som gynnar organisationen. 

– Om den största risken är att deltagaren utvecklas så mycket så att man byter jobb, kan man också fråga sig vad som händer om vi inte skickar våra medarbetare på utbildning och de får möjligheten att utvecklas, säger Martina.   

Mentorprogram – en språngbräda till nästa steg 

Communications Mentoring Program växte fram för att ge dig som inte är chef, men har ambitionen att klättra vidare i karriären eller utveckla dig i den roll du har, en språngbräda. Målgruppen för programmet är personer som har arbetat några år som kommunikatör, och är redo för nästa steg.  

Martina leder programmet och ansvarar för att matcha mentor med adept. Hon beskriver det som en utvecklad och gedigen process där hon kollar på adeptens behov, intressen, mål och personlighet för att sedan matcha adept med den mentor där hon ser mest utvecklingspotential. 

– Du har individuella träffar med din mentor, vilket fokuserar på personlig utveckling, men eftersom mentorn har en bakgrund inom samma bransch och programmet har flera gruppträffar med yrkesdiskussioner så utvecklas du även professionellt, säger Martina.  

Utvärderingar visar att deltagare har utvecklats efter programmet på flera olika sätt. Men det gäller att du vågar utvecklas, utmanas och gå utanför din komfortzon, säger Martina.  

“Man slutar aldrig lära sig” 

Oavsett hur gammal du är eller var i karriären du befinner dig är det gynnsamt att ha ett bollplank, säger Eva Willstrand som har varit mentor under flera år.  

– Samarbetet är lärorikt både för mig och adepten. Det är härligt att få möjligheten att stötta någon på ett sätt som hjälper hen i önskad riktning, säger Eva som är egenföretagare inom kommunikativt ledarskap. 

Under processen får du hjälp att lista ut vad du faktiskt vill göra framöver – och förhoppningsvis insikt kring vad som behövs för att ta det första steget. Eva beskriver mentorskapet som utvecklande, och att det är spännande att se adepten växa. Hon beskriver sig själv som en samtalspartner som, tillsammans med adepten, gör en analys och plan tidigt i processen för att adepten ska få optimal hjälp och stöttning. 

– Mitt mål är att personen ska få det stöd som de är i behov av. Alla olika processer är läroprocesser, man slutar aldrig lära sig, säger hon.