Gå till huvudinnehållet Gå till huvudmenyn

Värdeskapande intern kommunikation – tre snabba med Eva Willstrand

Pandemin har tydliggjort vikten av fungerande intern kommunikation och ledare som förmår att anpassa sig till de nya förutsättningarna. Nu krävs bra kommunikations- rådgivare, inte minst när det gäller att leda på distans och i digitala kanaler. Mötesstruktur och spelregler är exempel på konkreta metodstöd vi kan bidra med, menar Eva Willstrand, seniorkonsult inom ledarskap och kommunikation.

Vilka är de största utmaningarna i arbetet med intern kommunikation idag?

– Oavsett om det handlar om näringslivet eller en offentlig verksamhet är det några faktorer som återkommer, så som avsaknaden av ägarskap hos ledningen. Det är inte alltid uttalat att det med verksamhetsansvar kommer kommunikationsansvar, vilket skapar frustration. Man ser inte ledare som den oerhört viktiga kommunikationskanal de faktiskt är utan fokuserar på de mekaniska kanalerna. Många kommunikationsavdelningar har visserligen kommit långt vad gäller samarbetet med HR just när det handlar om att träna och stärka ledarnas kommunikativa förmåga, men det finns lika ofta mycket att göra för att rusta ledarna. Jag ser också att många kommunikatörer behöver ta sig ut i verksamheten för att bättre förstå utmaningar och behov som finns ”där ute”. Det skapar bättre kommunikationsrådgivare.

Du leder kursen Praktisk värdeskapande intern kommunikation. Hur hjälper den deltagaren att möta dessa utmaningar?

– Man får lära sig prioritera tuffare och resonera i kommunikationsteamen, både för att enas om synen på roller, men också kring vilken sorts kommunikationsinsatser som verkligen bidrar till att verksamheten når sina mål. I kursen använder vi forskning för att reflektera kring situationer men också handfasta metoder som deltagaren direkt kan använda i den egna verksamheten. Genom att generöst dela erfarenheter och lärdomar kan vi också stärka varandra. 

Vad kommer kursdeltagaren konkret få fått med sig?

– Många enkla metoder för att inom såväl näringsliv som offentliga verksamhet, kartlägga kommunikationssystem och prioritera vad man bör lägga sin kraft och tid på. Deltagarna får också tydliga verktyg för hur man rustar sig för en roll i förändring, för att möta verksamhetens behov på bästa sätt. Vi reder ut vilka kompetenser som behövs idag och i morgon, vilka beteenden, ageranden och insikter vi behöver ha för att bidra med vår expertis på det mest värdeskapande sättet.

Vill du veta mer om kursen Praktisk värdeskapande intern kommunikation?