Gå till huvudinnehållet Gå till huvudmenyn

Tre snabba om förändringsledning

Vilka är utmaningarna för ett framgångsrikt förändringsarbete och hur tar man sig förbi dem? Vi ställde några snabba frågor till våra nya kursledare Helga Baagøe och Johanna Baagøe och bad om deras bästa tips.     

Helga och Johanna Tre snabba om förändringsledning med Helga och Johanna Baagøe

1. Vilka är de största utmaningarna när det gäller förändringsledning idag?

I en värld där förändringstrycket är så högt som det är nu kan det vara svårt att prioritera vilka förändringar som ska genomföras för att nå önskad effekt. Därefter följer svårigheten att hitta personer som har tid och rätt kompetens för att arbeta med att genomföra förändringen. När dessa två moment är på plats kvarstår utmaningen att få medarbetare att känna motivation att förändra sitt arbetssätt och att, inte minst, hålla ut och inte gå tillbaka till gamla invanda hjulspår när man tror att ”förändringsvinden blåst över”. 

En organisationsförändring handlar ju i praktiken om att få människor att förändra sina beteenden och en vanlig utmaning för förändringsledaren är att leda människor som denne inte är chef över. Hur gör man det på ett framgångsrikt sätt? Eller när förändringen innebär att organisationskulturen utmanas, hur tar man tag i sådana frågor?

 

2. På vilket sätt hjälper kursen Förändringsledning - en fördjupning till att möta de utmaningarna?

För att få till stånd verklig och varaktig förändring behöver man ha rätt ”mindset, skillset och toolset”, och det är rätt mindset som har den avgörande effekten. Vi kommer att adressera dessa tre områden och fördjupa oss i dem utifrån deltagarnas exempel från sina verksamheter.

 

3. Vad kommer man konkret att få med sig efteråt?

Deltagarna kommer att ha fått sin verktygslåda påfylld och fått träna på vissa vanliga moment i förändringsarbetet. Våra föreläsningar, diskussioner och gruppövningar kommer ge många nya insikter om hur man kan tänka om förändring och på så vis förstärka deltagarens mindset kring förändring och utveckling.

 

Läs mer om kursen Förändringsledning - en fördjupning och boka här.