Gå till huvudinnehållet Gå till huvudmenyn

Tre snabba med Henrik Nilsson - Så kommer du igång med datadrivet arbete

Vi bad Henrik Nilsson, kursledare för  Introduktionskurs i Google Ads och Google Analytics , svara på några snabba frågor om datadriven kommunikation och annonsering och ge oss sina bästa tips för att komma igång.

Bild på Henrik Nilsson, kursledare för Introduktionskurs i Google Ads och Google Analytics

Vilka är de största utmaningarna i arbetet med Google Ads och Google Analytics?

- Den största utmaningen är att förstå vad man ska lägga fokus och vikt vid, både när man jobbar i verktygen och med sin egen kompetensutveckling inom området. Genom att fokusera på rätt saker i början kan man nå bättre resultat, och därefter lägga tid på att vidareutveckla de delar som är mest relevanta för sin roll. 

- Idag är det ett måste för företag att i större utsträckning aktivera och nyttja sin data för att kunna bygga bättre annonseringskampanjer som är mer relevanta och erbjuda en bättre upplevelse för målgruppen. Vi måste hjälpa till att lösa problem för vår målgrupp, och ett sätt att förstå det bättre är genom data. Annonsörer som inte är tillräckligt relevanta får problem redan idag, och i framtiden blir det ännu svårare.  

 

På vilket sätt hjälper kursen Introduktionskurs i Google Ads och Google Analytics till att möta dessa utmaningar?

- Vi kommer att diskutera möjligheterna och några av utmaningarna med Googles annonseringsplattform. Vi lär oss vad man behöver hålla koll på i sitt löpande arbete, och hur vi kan vara kritiska till de siffror vi utvärderar.

 

Vad får man konkret med sig efter kursen?

- Efter dagens slut har man med sig en bra grund för vidare lärande inom både webbanalys och Googles annonseringsplattform. En av de största behållningarna du får med dig är basen för ett datadrivet tänk som du kan använda dagligen för att utvärdera ditt arbete i produkterna. Du får också en viktig introduktion till de menyer och rapporter som är mest centrala.

 

Läs mer om Introduktionskurs i Google Ads och Google Analytics och boka här.