Gå till huvudinnehållet Gå till huvudmenyn

Tre snabba med David Larsson om att annonsera på Facebook och Linkedin

Vi bad David Larsson, kursledare för Annonsera på Facebook och Linkedin , svara på några snabba frågor om distribution i digitala kanaler och ge oss sina bästa tips för att komma igång.

Annonsera på Facebook och Linkedin

1. Vilka är de största utmaningarna när det gäller annonsering på Facebook och Linkedin idag?

- Den utmaning jag oftast möter är diskrepansen mellan hur tillgängliga dessa plattformar är för dig som annonsör och hur de de facto pratas om dem. Faktumet att de är self service och möjliggör en uppsjö av olika inställningar kan ibland vara lamslående och ingjuta en känsla av ”var börjar man?”. 

En annan utmaning är fördomar kring vad som fungerar eller inte – ”Facebook fungerar inte för B2B”, ”Digital annonsering ger inga fysiska konverteringar”, ”Google Ads har högre konverteringsgrad än Facebook” och så vidare. Oavsett om detta kommer från digitala förståsigpåare eller från en själv, så är ingen fördom eller sanning är sann across the board. Data kan erkänna till i princip vad som helst, beroende på hur hårt man torterar den.   

 

2. På vilket sätt hjälper kursen till att möta de utmaningarna?

- Jag ämnar sänka trösklarna och inspirera till att våga arbeta med test och hypoteser. Jag vill med min kurs visa på hur man med relativt små medel kan nå stora resultat och, kanske rentav än viktigare, insikter. Jag hoppas kunna inspirera till att tänka på distribution av innehåll utifrån fler touch points och utforska samband mellan budget, målgrupp, annonsinnehåll och taktik. Att förstå vad som driver användare och konsumenter är minst lika viktigt som att förstå inom vilka demografiska segment de finns. Genom förståelse för detta kan man skräddarsy annonser och optimera för att nå ut till rätt användare, vid rätt tillfälle, med rätt budskap. 

 

3. Vad kommer man konkret att få med sig efteråt?

Det praktiska, som så ofta förbises. Det vill säga: hur sätter man upp kampanjer, hur man ska tänka kring KPI’er, estimat och mål, vilka möjligheter det finns att bygga målgrupper och hur man optimerar utifrån hypoteser, data och insikter. 
 
Man kommer också få med sig praktiska verktyg på budgetkalkylering, taktiska tankar kring content distribution och kundresa, samt insikter kring spårning och uppföljning. 
 
Bonus: kommer kursen innehålla någon aha-upplevelse, oväntat innehåll eller spännande gästföreläsare?
- En aha-upplevelse, sagt med en ganska stor glimt i ögat, skulle kunna vara att ”det finns inget dåligt innehåll!".
 
 
Läs mer om kursen Annonsera på Facebook och Linkedin och boka här.