Gå till huvudinnehållet Gå till huvudmenyn

Teknologi och affärsutveckling möter ledarskap och kommunikation i vårt nya managementprogram

Den snabba teknologiska utvecklingen påverkar vårt samhälle, hur vi arbetar, organiserar oss och leder andra. Det innebär nya förutsättningar, nya möjligheter men också utmaningar inom flera områden. Vi behöver tänka nytt kring innovation, hållbarhet, affärsutveckling och ledarskap. I det nya managementprogrammet Communication Executives Program – technology, business and leadership kombinerar vi dessa områden.

Personer arbetar koncentrerat runt ett bord

Sveriges Kommunikatörer lanserar tillsammans med KTH Executive School nu ett managementprogram som ska bidra med nya insikter och perspektiv till målgruppen inom ledande befattningar och framtidens ledare. Maths Lundgren, ekonomie doktor och organisationskonsult, och Niklas Gustafsson, programdirektör på KTH Executive School, leder programmet. Här berättar de tillsammans med Nilla Peterson, utvecklingschef på Sveriges Kommunikatörer, om vikten av ett framtidsorienterat managementprogram.

 

Varför ska man gå det här programmet?

Nilla Peterson: Den fjärde industriella revolutionen kastar om spelplanen för organisationer inom alla sektorer. Det innebär att vi behöver förstå och anamma den nya teknologin och höja den digitala kompetensen. Vi behöver också hitta verktyg och modeller för att skapa en kultur som är innovativ, kreativ och kommunikativ och som bidrar till den utveckling vi vill se i våra organisationer. Detta har blivit tydligare än någonsin i våra kompetenskartläggningar, omvärldsspaningar och i samtal med branschexperter och chefer.

 

Vem kan gå det här programmet?

Nilla Peterson: Managementprogrammet passar dig som är strateg, affärs- eller verksamhetsutvecklare eller chef inom kommunikation och egentligen till alla som har en ledande befattning och vill öka sin förståelse och kompetens inom teknologi, affärsutveckling, ledarskap och kommunikation samt ligga i framkant inom digital utveckling. 

 

Vilka utmaningar upplever organisationer idag i och med den teknologiska utvecklingen?

Niklas Gustafsson: Den teknologiska utvecklingen påverkar samhällsutvecklingen och innebär att teknologi är en viktig faktor vid omvärlds, marknads- och kundanalys. Den teknologiska utvecklingen skapar potentiella möjligheter och hinder för den egna organisationen. Att dra fördel av teknik och andra innovationer är ett sätt att öka effektiviteten och skapa mervärde för kunder och brukare. Omvänt, om man inte förmår att ta till sig ny teknik så kan det innebära att man blir omsprungen av konkurrenter och missar värdeskapande möjligheter.

 

Maths Lundgren: Det gäller också att förstå och dra fördel av den teknologiska utvecklingen kopplat till kommunikation för att ligga i framkant och vara konkurrenskraftig. Utmaningen är att det händer så mycket och att det är svårt att förstå vilka områden som är mest relevanta för min organisation och i min roll som kommunikatör. I denna modul kommer vi att jobba med överblick och urskilja vad som är viktigast att jobba vidare med. Du får möjlighet att lära av experter, case och av de andra deltagarna i programmet.

 

Vad innebär samarbetet med KTH Executive School?

Nilla Peterson: Vi såg tidigt att programmet ska fokusera på den transformation som pågår och på den roll ny teknik har i omvandlingen, vilket är precis vad KTH Executive School inriktar sig på. Diskussion påbörjades under 2021 och tillsammans har vi designat programmet. Det känns både roligt och utvecklande för oss att ta del av den erfarenhet, det nätverk och den expertis som KTH Executive School har.


Vad blir ditt viktigaste bidrag som programledare?

Maths Lundgren: Som programledare arbetar jag i huvudsak med två delar – designen av programmet och att leda lärandeprocessen. Designarbetet handlar om att hitta bra pedagogiska grepp, en balans mellan input från experter och arbete med deltagarnas utmaningar. Att leda lärandeprocessen innebär att man ser till att det är en god stämning i gruppen och att det finns bra förutsättningar för lärande och utveckling. Det handlar om att deltagarna ska trivas och känna sig bekväma med att öppna upp och dela med sig av sina egna utmaningar. En viktig uppgift för en programledare är att finnas till hands för att kunna svara på frågor och hjälpa till med det praktiska arrangemanget under modulerna och mellan modulerna.

 

Ett program i fyra delar

Programmet består av både fysiska träffar och distansträffar och leds av två erfarna program- och processledare från Sveriges Kommunikatörer och KTH Executive School. Under programmet kommer deltagarna att arbeta med sina egna utmaningar, vilket varvas med föreläsningar och diskussioner. Det kommer också finns utrymme för reflektion och fiktiva eller verkliga fallstudier.

Programmet är uppdelat i fyra moduler, där du själv väljer när du vill gå modulerna. När du genomfört alla fyra moduler tilldelas du ett diplom som bevis på att du avslutat utbildningen. Det finns också möjlighet att endast gå enstaka moduler.


Modul 1: Teknologi som driver förändring och transformerar samhället

Här fokuserar vi på den förändring vi ser genom den teknologiska utvecklingen. Utmaningen är att urskilja det som påverkar den egna organisationen mest, samt identifiera vad som kan appliceras i den egna organisationen. Frågan om hur man kommer igång och drar nytta av teknologi inom olika områden är en central del.

 

Modul 2: Innovation och ledarskap i förändring

Den andra modulen är centrerad kring innovation, förändring och ett kommunikativt ledarskap för att åstadkomma både en innovativ kultur och innovativa metoder för att hantera de krafter som kan stå i vägen för nya arbetssätt.

 

Modul 3: Affärs- och verksamhetsutveckling     

Den tredje modulen grundas i affärs- och verksamhetsutveckling. Under denna modul kommer deltagarna att arbeta med olika sätt att beskriva en organisations värdeskapande och processer. 

 

Modul 4: Hållbart varumärke – förtroende och engagemang 
Den fjärde modulen går ut på att behålla och stärka förtroende, navigera målkonflikter och att möta krav på ökad bevisföring – samtidigt som du bygger en integrerad berättelse som skapar ett hållbart varumärke.

 

Communication Executives Program – technology, business and leadership startar i september 2022. Som deltagare får du en djupare förståelse för de förutsättningar och möjligheter som finns i att utveckla den egna affären och verksamheten. Programmet har utvecklats i samarbete mellan KTH Executive School och Sveriges Kommunikatörer.


Här kan du läsa mer om managementprogrammet Communication Executives Program - technology, business and leadership.