Gå till huvudinnehållet Gå till huvudmenyn

Susanne Dahlman: “Kommunikation är ledarens viktigaste verktyg”

Medvetenheten om vikten av ett kommunikativt ledarskap växer stadigt inom dagens organisationer. Detta beror delvis på att pandemin förändrade förutsättningarna för vårt arbetsliv, och delvis på den pågående digitala transformationen av samhället. Susanne Dahlman arbetar som konsult inom strategisk intern kommunikation. Här berättar hon om hur du som kommunikatör kan hjälpa ledare och chefer att bli bättre på att kommunicera med sina medarbetare.

Kvinnor vid ett bord som diskuterar

Ledarskap har alltid, i stor utsträckning, handlat om kommunikation. Susanne Dahlman, konsult och kursledare hos Sveriges Kommunikatörer, menar att kommunikation är ledarens viktigaste verktyg för att nå verksamhetsmål och skapa en bra arbetsmiljö.

 

– En del chefer tänker kanske att ledarskapets betydelse minskat i takt med att det finns så många andra sätt att förstå vad som händer i organisationen. Som medarbetare finns det många sätt att få information, allt kommer inte längre från chefen, utan det finns intranät, andra digitala plattformar och kollegor som sköter den biten. Men den närmaste chefen är fortfarande viktig och det handlar inte bara om att få tillgång till information. 

Dagens organisationer verkar utifrån andra förutsättningar än förut, vilket leder till nya förväntningar från medarbetare. I kölvattnet av pandemin öppnades möjligheterna upp för distans- och hybridarbete, vilket delvis ställer andra kommunikativa krav på chefer och ledare.

 

– Idag har chefer kommunikationsutmaningar i vardagen som relaterar till att leda i en digital tid. Idag har vi möten på distans eller hybrid, och betydligt mindre informell kommunikation. Det där dagliga snacket försvinner vilket gör att chefer kan känna att de tappar greppet om sina medarbetare, och att det blir svårare att skapa vi-känsla.

 

Tidsbrist, samarbetssvårigheter och okunskap: därför prioriteras inte kommunikativt ledarskap

Susanne leder Sveriges Kommunikatörers kurs som hjälper kommunikatörer att förstå hur de kan utbilda chefer i kommunikativt ledarskap, och vilka effekter det leder till. 

 

– Kursdeltagarna har olika erfarenheter, vissa genomför redan utbildningar för sina chefer och vill få inspiration att vidareutveckla dem, andra står precis i början av att satsa på det här området. Men det finns utmaningar. En del kommunikatörer har inget mandat att driva frågan, men tycker att frågan bör prioriteras mer. Andra deltagare menar att chefer inte riktigt förstår hur viktigt det är att ta ansvar för kommunikation och att de inte tar sig tillräckligt med tid. En tredje utmaning handlar om att man upplever svårigheter i att samarbeta med HR, som ofta är de som driver ledarskapsutveckling. 

 

 

Utmaningarna med att utveckla kommunikativt ledarskap:

  • Cheferna förstår inte hur viktigt kommunikation är i ledarskapet.
  • Cheferna tar sig inte tid att kommunicera.
  • Chefen/verksamheten vet inte att kommunikatörer kan bidra till ledarskapsutveckling.
  • Svårigheter att samarbete med HR kring utveckling av ledarskap, där prestige kommer i vägen.

 

Klassiska kommunikationsmetoder öppnar upp för ett bättre ledarskap

Utbildningar i kommunikativt ledarskap kan se olika ut, beroende på vilka mål organisationen har med insatsen, hur lång tid man har på sig och om man tänker sig en digital eller fysisk utbildning. Susanne lyfter fram att det är viktigt att kommunikatören får resurser för att utbilda chefer vid flera tillfällen än bara ett, vilket ger den bästa inlärningen. Under Susannes kurs får du som kommunikatör verktyg och modeller att använda i din egen utbildning för att stötta cheferna. 

 

– Många av de verktyg och modeller kommunikatörer använder har även chefer nytta av, men de behöver ibland anpassas till chefers behov. Det kan exempelvis vara klassiska metoder inom att utveckla budskap och kommunikationsplanering. Vi pratar också mycket om hur man får till en dialog med sina medarbetare rent konkret, och hur man på bästa sätt driver förändring med kommunikation. Men det viktigaste är synen på kommunikation och förståelsen för att kommunicera inte handlar om att sprida information.

 

Ambitionen med kursen är att hjälpa kommunikatörer att bredda sin roll, samtidigt som man hjälper chefer att ta ansvar för kommunikation med medarbetarna. Vill du lära dig mer om hur du utbildar chefer i kommunikativt ledarskap? Läs mer och anmäl dig till kursen här!