Gå till huvudinnehållet Gå till huvudmenyn

Stress och ohälsa bland kommunikatörer – så skapar du en hälsosam arbetsmiljö

Kommunikatörsyrket i Sverige har drabbats hårt av psykisk ohälsa och stress. Sandra Furulund jobbar som high performance coach och har föreläst om kommunikatörers arbetsmiljö på en uppskattad medlemsfrukost för Sveriges Kommunikatörer. Här delar hon med sig av sina tankar om orsakerna till den psykiska ohälsan bland kommunikatörer – och hur du kan motverka det.

En kvinna med långt brunt hår som kollar in i kameran.

Vid 28 års ålder drabbades Sandra, som då arbetade inom kommunikationsbranschen, av utmattning. I sin strävan att återhämta sig valde hon att ta till sig expertråd som rådde henne att sänka ambitionsnivån och minska prestationen för att hitta balans. Trots att hon följde dessa råd upplevde hon att hennes välmående inte förbättrades. 

– Jag insåg att jag hade lagt lock på en stor del av min personlighet. Då valde jag att istället utgå från att jag är ambitiös, högpresterande och engagerad och bygga mitt välmående från den utgångspunkten, vilket gjorde hela skillnaden.

Jobbet spelade såklart en viss roll för Sandra men hon kan i efterhand se många fler förklaringar till att hon blev sjuk i utmattningssyndrom. En av dem var att hon ständigt översteg sin kapacitet på alla plan i livet och väntade till sista stund med att berätta för sin chef om hur dåligt hon mådde.

Hon utbildade sig till stresspedagog och började arbeta som high performance coach för att kunna hjälpa andra som vill prestera på en hög nivå och samtidigt må bra på inifrån och ut. 

– Vi tar oss an våra prestationer på annorlunda sätt, tittar och tränar oss på att se prestationer som en möjlighet. En möjlighet att utvecklas och bidra. 

Sandra: Fyra faktorer som leder till stress bland kommunikatörer

1. Otydlig och obegränsad roll

Sandra ser fyra olika faktorer som hon anser bidrar till stress och sjukskrivningar bland kommunikatörer. Den första är att kommunikatörer ofta har en otydlig och obegränsad roll. 

– Man blir aldrig klar med kommunikationsjobb. Det är viktigt att vi sätter begränsningar och skapar tydliga roller.

2. Kommunikatörer blir ifrågasatta

Den andra faktorn är att kommunikatörer sedan några år tillbaka blir alltmer ifrågasätta, säger Sandra. Ofta tar kommunikatörer sitt arbete på stort allvar, och jobbet blir en del av sin identitet. 

– Det skapar inte välmående att uppleva att man blir ifrågasatt, säger hon. 

3. Brist på förståelse

Den tredje faktorn är att chefer inte alltid har koll på vad kommunikatörer faktiskt gör. 

– Jag har själv haft chefer som varit kommunikatörer och chefer som inte har varit det. Jag upplevde en stor skillnad i förståelsen för det jag gjorde, Du kanske vet vad du borde göra, men sen blir du tillsagd att göra något annat vilket kan skapa professionell konflikt inuti. 

4. Redo för kommunikatörer

Den fjärde och sista faktorn menar Sandra är hur mogen verksamheten är för kommunikatörer. Det finns organisationer som inte tidigare har haft kommunikatörer och då blir förutsättningarna och förväntningarna inte helt enkla, menar hon. Här förutsätts en tät dialog mellan kommunikatör, ansvarig chef och verksamheten.

Börja med att ha en dialog med dig själv

Hur kan du lösa dessa problem? Allt handlar om att börja hos sig själv, menar Sandra. 

– Både chefer och kommunikatörer behöver börja med reflektion hos sig själva. Vad är utmaningen, vad är problemet, vad vill jag förbättra och utveckla?

Det ska inte vara en strid, menar hon. Utan tillsammans ska ni kroka arm och skapa större förståelse för varandra. 

– Du måste börja med att ha dialogen med dig själv, sätta ord på det. När jag mådde jättedåligt sa jag till min chef att jag inte orkade längre, och tyckte det var jättetydligt. Men nu ser jag det från min chefs synvinkel – vad var det som var jobbigt? Hur mådde jag egentligen? 

Ta vara på erfarenhetsutbyte

– Vi bör ta vara på erfarenhetsutbytet. Det finns exempel på verksamheter där det funkar väl. Där kommunikatörerna har möjlighet att prestera, har en bra arbetsmiljö, en förstående chef, är trygg i dialogen och känner sig förstådd. Titta på de verksamheterna och hämta inspiration. 

Ofta har vi lätt att tänka att en specifik person ska lösa problemen, menar Sandra. Att släppa den inställningen och i stället välja att se att vi alla kan skapa positiv förändring kommer att leda till fler dialoger och bättre arbetsmiljöer. 

Det handlar inte om att någon ska göra mer än någon annan. Det handlar om att göra det tillsammans. Då behöver var och en ta taktpinnen och gå konstruktivt framåt.