Gå till huvudinnehållet Gå till huvudmenyn

Strategiprocessen – att gå från ord till handling

”Ingen strategi är bättre än sitt genomförande”. Citaten är många som uttrycker svårigheterna med att genomföra idéer, nå mål och omvandla strategi till handling och resultat. Men hur gör man för att lyckas?

Ledningsgrupper kan lägga månader på att formulera genomtänkta affärsstrategier och tar ofta konsulthjälp för att säkerställa att man är på rätt spår – och det med all rätt! En väl genomarbetad strategi är grundläggande för att hålla fokus, skapa engagemang och vinna kampen mot konkurrenterna.

När strategier misslyckas kan det ha flera skäl, till exempel att de bygger på felaktiga premisser som inte är kopplade till målen eller att målen är orealistiska och onåbara. Det menar Maths Lundgren som har lång erfarenhet av att jobba med strategiprocesser för företag som till exempel Epiroc, Sandvik och Atlas Copco. Han har också en akademisk bakgrund inom forskning och är ny programledare för managementprogrammet Communication Executives Program.

–Det händer att företag formulerar mål som har väldigt små eller inga chanser att lyckas. Strategiarbetet är alltid en kombination av analys, målformulering, strategiformulering och implementering. Allt hänger ihop och måste passa ihop.

Klarar vi inte av att genomföra strategin är den alltså inte mycket värd. För att öka chanserna att lyckas måste arbetet vara strukturerat och medvetet under hela processen, och samtidigt hantera de motkrafter och hinder som finns i alla organisationer. Det är här kommunikation kommer in i bilden.

 

Kommunikationens betydelse för genomförandet

Det kan ta månader att arbeta fram en vinnande strategi, men bara en sekund för medarbetarna att missförstå den. Att arbeta med kommunikationen från början är en förutsättning för ett lyckat genomförande av strategin.

– Kommunikation är centralt för att lyckas. Dels gäller det att kommunicera redan i analys- och formuleringsfasen genom att att dela bilder och förståelse med andra för att se olika perspektiv och möjligheter. När man sedan formulerar mål och strategi är det extremt viktigt att man kommunicerar ett budskap som är logiskt hållbar och emotionellt lockande, säger Lundgren.

På en föreläsning för Sveriges Kommunikatörers medlemmar betonade Lundgren kommunikatörens uppgift att göra strategin begriplig och medryckande. Det handlar om att med berättelser och bilder visa vart organisationen är på väg – och framförallt: visa hur framgång ser ut.

– Kommunikatören har en viktig roll genom hela processen. Det gäller att dela bilder av nuläge, trender, möjliga framtider, vägval, mål och strategier. Dessa bilder och berättelser är själva motorn i arbetet med att formulera och implementera en strategi.

Berättelsen måste vara både rationell och emotionell. Det första innebär att tydligt beskriva målen, vilka resurser som finns och tidsplaner som gäller. Det andra om varför målen är viktiga, hur de gör skillnad och på vilket sätt de bidrar till helheten.

 

Det mesta är kommunikation

Percy Barnevik lär ha sagt att ”strategi är 10 procent formulering och 90 procent kommunikation”. Att genomföra en strategi handlar om att få människor att samarbeta för att uppnå ett resultat tillsammans. Därför behövs det kommunikativa perspektivet som allra mest i inledningen av strategiarbetet när analysen omsätts till det som ska göras. Det gäller att ha alla med sig från början och formulera uppdraget så att alla nivåer känner att detta är viktigt. Då blir det något att samlas kring där många kan bidra med sina kunskaper. Om inte det sker är risken stor att strategin bara blir ännu ett dokument som glöms bort på den interna servern.