Gå till huvudinnehållet Gå till huvudmenyn

Statskontorets rapport: "Fungerande kommunikation är helt avgörande för att bygga förtroende"

Sveriges Kommunikatörer har tagit del av Statskontorets rapport ”Myndigheters arbete med påverkande information och kommunikation”. Statskontoret har på uppdrag av regeringen kartlagt och analyserat vissa delar av myndigheternas informations- och kommunikationsverksamhet. 


En person som skriver på en laptop.

– Statskontorets slutsatser kring myndigheternas kommunikationsarbete är ett styrkebesked för Sveriges offentliga kommunikatör. I synnerhet gläds vi åt att Statskontoret konstaterar att myndigheternas kommunikationsarbete ligger inom ramen för deras uppdrag och uppgifter t ex att informera medborgarna om dioxin i fisk, barns rättigheter och att få fler att vaccinera sig, säger Caroline Thunved, vd och generalsekreterare på Sveriges Kommunikatörer och fortsätter:  Nu återstår att se hur regeringen hanterar detta vidare.

– För att vi medborgare ska kunna vara delaktiga i samhället krävs att vi har information om vad som händer och på vilket sätt vi förväntas delta. Kommunikatörer i offentlig sektor har till uppgift att se till att alla som bor i Sverige har tillgång till den information som de har rätt till och behöver för att kunna vara goda medborgare. Att lyssna på sina medborgare, ha en levande dialog och en fungerande kommunikation är helt avgörande för att bygga förtroende mellan det offentliga och den enskilde – och därmed en av demokratins grundpelare, avslutar Caroline Thunved.

Rapporten summerar sex viktiga slutsatser:

  • Myndigheternas arbete med påverkande information och kommunikation till allmänheten ligger inom ramen för deras uppdrag och uppgifter.

 

  • Det finns enstaka exempel på myndigheter som har brustit i saklighet och opartiskhet i sin påverkande information och kommunikation. Många av dem handlar om hur anställda uppträder i sociala medier.

 

  • Regeringen behöver vara tydlig med vad syftet är när den formulerar uppdrag och uppgifter till myndigheterna om att påverka allmänheten. Det är viktigt för att myndigheterna ska kunna genomföra uppdragen på ett effektivt sätt.

 

  • Den statliga värdegrunden bör även i fortsättningen utgöra ett stöd för myndigheterna i deras arbete med påverkande information och kommunikation till allmänheten.

 

  • Ett löpande arbete för en god förvaltningskultur på myndigheterna ger anställda stöd att hantera svåra avvägningar kring bland annat saklighet och opartiskhet i myndighetens information och kommunikation till allmänheten.

 

  • Myndigheterna bör redan när de planerar informations- och kommunikationsinsatser fundera på hur insatsen förhåller sig till myndighetens verksamhetsmål och hur den ska följas upp. Valet av metod behöver utgå från verksamhetens behov av återkoppling och tillgängliga resurser.

Här kan du ta del av rapporten.