Gå till huvudinnehållet Gå till huvudmenyn

Skräddarsydd utbildning hjälpte Malmö stad förstå effekten av deras insatser

Helene Persson är strateg till kommunikationsdirektören i Malmö stad. Tillsammans med sina kollegor gick hon kursen Mät effekten av din kommunikation som en skräddarsydd kurs för deras verksamhet som behövde systematisera sitt arbete och se vad kommunikationen faktiskt skapade för förflyttningar.

– Våra förvaltningars kommunikatörer hör ibland av sig med inspiration och tips på utbildningar vi kan göra gemensamt, säger Helene. Vi har en sådan kultur och dialog. Då dök denna utbildning upp i en sådan diskussion. Vi tänkte att vi kunde göra något tillsammans istället för att varje förvaltnings kommunikationsfunktioner skulle göra något eget.

Mätning och följa upp mot målen var ett viktigt förbättringsområde i deras utvecklingsplan för kommunikationsarbetet i organisationen. Därför tittade de efter en utbildning inom detta som gick att anpassa specifikt för Malmö stad. Detta skedde under pandemitider och blev därför naturligt en digital variant, vilket fungerade väldigt bra enligt Helene.
– Framförallt för att föreläsaren var den hon var. Hon har hög sakkunskap inom området men hon hade också en bra variation med förinspelat material, gruppsamtal och så vidare. Det blev en bra dynamik i upplägget.

Hårda mättal för att förstå kommunikationens effekt

Inom Malmö stad använder man sig mycket av mätning och analys redan, men man saknar mätning av kommunikationsinsatser generellt.

– Vi har haft rätt bra koll på olika intressenter och deras agerande genom mycket uppföljning i verksamheterna, men mindre koll på var kommunikation gjort skillnad. Vi behövde se över det och systematisera vårt arbete.

Särskilt utmanade var det att hitta hårda mättal – är det kommunikationsinsatsen som gjort en förflyttning eller andra saker inom verksamheten som påverkat?

– En ögonöppnare från kursen var kopplingen till kundresan. Där har vi utrymme att bli bättre, till och med göra en förflyttning för hela organisationen.

Fortsatta diskussioner och lärande tillsammans

Efter kursen startades en teamsgrupp för deltagarna inom organisationen som än idag är aktiv. Där delar de med sig av tankar och diskuterar frågor som har med målsättning och mätning att göra men som behöver ny fart på grund av att kommunikationsfunktionerna i organisationen har behövt fokusera på pandemins kommunikationsbehov. Till hösten hoppas de att kriskommunikationen kan ta ett steg tillbaka och man kommer kunna lägga ett tydligt fokus på mätning.

– Vi tittar nu på metodiken och aktiviteter och skruvar på dem. Vi sparar idéer till vi har utrymmet och kan mäkta med det. Det måste finnas möjligheter för förvaltningarnas kommunikationsavdelningar att haka på. Det finns ett tydligt sug och stort intresse från alla som jobbar med kommunikation att komma igång med detta viktiga utvecklingsområde. Vi vill bistå med analyser av kommunikationen till våra ledningar och beslutsfattare.

Helene är glad att hon valde en skräddarsydd kurs.
– Många med mig tycker att föreningen är väldigt på när det gäller vad som är aktuellt för kompetensutveckling inom kommunikationsområdet. Den har ett högt förtroende. Där kan jag svara för hela organisationen eftersom det tipsas mycket om utbildningar från just Sveriges Kommunikatörer.

Vill du ha hjälp att tänka kring skräddarsydda utbildningar för just din verksamhet? Kontakta Nilla Peterson eller läs mer om utbudet här.