Gå till huvudinnehållet Gå till huvudmenyn

Search Inside Yourself – om självledarskap och vad som motiverar oss att gå till jobbet

Vi har ställt fem frågor om självledarskap till Britta Bylander, kursledare för Utveckla ditt självledarskap och bli en bättre ledare - SIY , en kurs i emotionell intelligens som skapades för och på Google. Sveriges Kommunikatörer är en av de första att erbjuda utbildningen i Sverige. 

Vad menar man med självledarskap?

- Självledarskap är förmågan att påverka oss själva till att nå våra mål men också att bli de kollegor, vänner, föräldrar eller individer vi vill vara. Det börjar med att vi blir medvetnaom våra tankar, känslor, beteenden och vad som motiverar oss. Men även att vi lär både av framgångar och misstag för att hitta och bekanta oss med våra styrkor och svagheter. 

- Självledarskap handlar också om vår förmåga att hantera våra tankar, känslor och beteenden. Hur vi agerar i emotionella situationer – vare sig det är på arbetet eller på fritiden. Den goda nyheten är att självledarskap är en förmåga som är träningsbar och ständigt kan förbättras. 

 

Självledarskap är idag en het fråga när man pratar om just ledarskap. Varför tror du att det har vuxit fram så starkt de senaste åren?

- Det handlar om strukturella frågor i samband med att vi arbetar mer i till exempel i agila team där de olika rollerna och arbetsuppgifterna inte kräver att chefer behöver vara involverade på samma sätt som tidigare. De aktivitetsbaserade kontoren har bidragit till självledarskapet. Medarbetare i organisationer som valt det arbetssättet träffar kanske inte sin chef varje dag, eller ens varje vecka. Där förväntas medarbetaren leverera självständigt eller i team. Dessutom har också många organisationer blivit alltmer slimmade med konsekvensen att organisationer fått färre chefer med större medarbetargrupper.

- Ytterligare en påverkade faktor är decentraliseringen av beslutsmakten i alltfler kunskapsföretag. Där besitter ofta medarbetarna i verksamheten erfarenheter och kunskaper som gör dem bättre lämpade att ta vissa beslut än chefer och ledning som ofta sitter mer centralt. 

                                Search inside yourself 

Hur förhåller sig olika generationer till självledarskap?

- Den yngre generationen har fördelen att de kan börja utveckla och träna sitt självledarskap redan i unga år. Men i övrigt handlar det om att lära sig självledarskap. Det finns självklart individuella skillnader där vissa är mer självledande från start men det har inte så mycket att göra med om vi är gamla eller unga. 

Det har snarare att göra med människans förmåga att ständigt lära nytt, vår hjärnas neuroplasticitet. Innan man upptäckte den trodde man att vi föddes med ett visst antal hjärnceller och sedan gick det bara utför. Uttrycket ”man kan inte lära gamla hundar att sitta” är alltså falskt. Om hunden tränar på att sitta spelar det ingen roll hur gammal den är, den kommer att lära sig sitta. Träning skapar nya nervbanor och därmed nya färdigheter och förmågor!

 

Hur utvecklar man sitt självledarskap? 

- På kursen Utveckla ditt självledarskap och bli en bättre ledare - SIY utgår vi från den emotionella intelligens som vi alla besitter. De fem förmågor som kursen inkluderar i begreppet emotionell intelligens är självkännedom, självreglering, motivation, empati och ledarskap/social förmåga.

Det är träningsbara förmågor som alla kan förbättra självledarskapet. SIY jobbar mycket med övningar för att öka medvetenheten om våra tankar, känslor och om vår omgivning – de tre ting som vi kan vara medvetna om. När vi kan se oss själva och vår omgivning blir vi också bättre på att förstå hur vi ska svara på olika tankar, känslor och situationer vi ställs inför. Vi kan i större utsträckning välja vår emotionella respons istället för att reagera utifrån gammal vana eller från förutfattade reaktionsmönster. 

 

Har du sett några organisationer som blivit starka på det här? Vad utmärker de?

- Det tydligaste exemplet är Google, som skapade SIY som en intern utbildning, och där över 30 000 medarbetare gått utbildningen. Det tyska ingenjörsföretaget SAP erbjuder SIY till sina samtliga 22 000 medarbetare – 6 000 har gått hittills. Dessa företag satsar helhjärtat på att utveckla medarbetarnas emotionella intelligens – att ger dem verktyg för att hantera stress, hitta en hållbar prestation och inte minst, skapa välmående. Dessa kvaliteter är utmärkande för organisationer med högt självledarskap.

 

Läs mer om kursen Utveckla ditt självledarskap och bli en bättre ledare - SIY och boka här. 

 

Britta Bylander har arbetat inom ett flertal globala och svenska företag med kommunikations- och förändringsstöd för ledare. Hon har även erfarenhet av ledarutveckling, coachning och utbildning och är certifierad lärare i Serach Inside Yourself av Search Inside Yourself Leadership Institute i San Francisco, USA.