Gå till huvudinnehållet Gå till huvudmenyn

Så utvecklar du en strategisk intern kommunikation

Var ska man börja sitt arbete med strategisk intern kommunikation?

- Börja med att skaffa dig en tydlig bild av nuläget. Hur fungerar den interna kommunikationen i din organisation? Vad fungerar, och vad behöver utvecklas och förbättras? Under utbildningen kommer vi att prata om olika metoder för att mäta och utvärdera intern kommunikation.

Vilka är de största utmaningarna för internkommunikatörer idag?

- Att jobba med intern kommunikation är ett av de mest intressanta uppdrag man kan ha som kommunikatör. Förväntningarna från organisationen kan dock se väldigt olika ut. Ibland är de för höga och ibland för låga. Oftast är förväntningarna väldigt otydliga, vilket förstås är en stor utmaning.

Potentialen i bra intern kommunikation är enorm, men ofta är fokus mest på att skapa nyheter och innehåll till olika kanaler, utan tillräcklig koppling till verksamhetens mål och förutsättningar. Förutsättningarna att bidra på ett bra sätt som intern kommunikatör kan vara rätt dåliga.

På vilket sätt hjälper kursen Strategisk intern kommunikation mig att möta dessa utmaningar?

- Utbildningen ger dig möjlighet att reflektera över hur du och din organisation arbetar med intern kommunikation idag - och hur du skulle kunna arbeta för att vara mer säker på att du prioriterar det som är viktigast. Vi går till exempel igenom chefers och ledningens ansvar för kommunikation, och särskilt deras betydelse när nya strategier eller arbetssätt ska införas.

Vad får man konkret med sig efter kursen?

- Ambitionen är att ge dig argument och inspiration att driva och utveckla den interna kommunikationen i din organisation på ett riktigt bra sätt. Du får tid att ta de första stegen mot en handlingsplan för att utveckla effektiv intern kommunikation.

Kommer kursen innehålla någon aha-upplevelse, oväntat innehåll eller spännande gästföreläsare?

- Mats Heide, professor i strategisk kommunikation på Lunds universitet, är gästföreläsare. Mats kommer att berätta om hur man med hjälp av bra intern kommunikation kan undvika att hamna i kriser, eller åtminstone att minimera negativa effekter av kriser. Mats har nyligen varit projektledare för ett av Europas största forskningsprojekt ”Kommunikativa organisationer” och har mycket intressant att dela med sig av från forskningen om kommunikation.

 

Läs mer om kursen Strategisk intern kommunikation och boka här. Kursen ges i Stockholm, Göteborg och Malmö under 2019.

Susanne Dahlman är kommunikationsrådgivare i eget bolag och har bred erfarenhet av kommunikation kopplat till förändringsarbeten och utveckling av kommunikativt ledarskap. Susanne har tidigare arbetat som kommunikationschef, t ex inom Alfa Laval, IKEA, och Perstorp. Hon har också lång erfarenhet som rådgivare, föreläsare och utbildare, bl a i rollen som vice VD för kommunikationsbyrån Nordisk Kommunikation.