Gå till huvudinnehållet Gå till huvudmenyn

Så utvecklar du ditt självledarskap - 5 steg

Pandemin har påverkat många aspekter av vårt arbetssätt. Till följd av att vi arbetar mer hemifrån har det blivit allt viktigare med självledarskap, som i grunden handlar om hur du känner dig själv och således hur du reagerar på din omgivning. Britta Bylander driver en verksamhet som erbjuder ledarstöd, och berättar om hur du använder emotionell intelligens för att utveckla ditt självledarskap.

Kvinna ser på sina händer på en äng

Självledarskapet är ett verktyg för att kunna hantera dina känslomässiga reaktioner

För två veckor sedan publicerade vi en artikel där Pernilla Aspe förespråkade ett hälsostarkt ledarskap. Denna vecka fortsätter vi på temat, där vi har pratat med ledarskapscoachen Britta Bylander om självledarskap som verktyg för att må bra i sin yrkesroll, och även utvecklas som ledare. Med självledarskap hittar du styrkan att leda dig själv genom svåra perioder av stress, trötthet och minskad motivation.

 

Britta menar att självledarskap kan definieras på två nivåer: dels på en mer teknisk ledarskapsnivå, som exempelvis inkluderar att skapa och följa fasta rutiner samt att distribuera och prioritera arbetstid. De viktigaste insikterna för självledarskap ligger dock på en mer känslomässig nivå, hur du känner dig själv och vilka konsekvenser dina känslor har för ditt beteende, exempelvis i stressfyllda situationer.

 

– Ju mer kännedom du har om dig själv desto mer ökar din förmåga att välja din reaktion. Vi reagerar ofta utifrån invanda mönster, exempelvis med att trycka ned det vi känner och till slut explodera när vi slutligen inte kan hålla tillbaka mer. När du utvecklar ditt självledarskap lär du dig att hantera dina känslomässiga reaktioner. Något som både du och din omgivning kommer att må bättre av och inte minst ge dig själv en känsla av frihet.

 

Ett tecken på att du borde arbeta mer med ditt självledarskap är om du märker att du ofta hamnar i osunda situationer som du har svårt att hantera. Det kan handla om att du exempelvis har ett flyktbeteende, att du inte kan släppa taget om vissa saker eller om du ofta reagerar med frustration eller ilska. Britta menar dock att självledarskap är ett livslångt lärande, som aldrig blir helt färdigt.

 

– Jag tror att självledarskapet blir allt viktigare, det är grunden för många arbetsrelaterade problem. Är du bra på att leda sig själv är du också bra på att leda andra. Att bygga trygghet i till exempel en arbetsgrupp kräver förmågan att skapa trygghet i sig själv. Ju mer du lär känna dig själv desto mer förståelse får du för andra. Det är jätteviktiga egenskaper för en ledare.

 

Britta menar att pandemin har gjort att vi tydligare har kunnat urskilja vikten av ett bra självledarskap, i och med att många har haft mer tid att reflektera i en ny hembaserad arbetsmiljö. En oviss situation innebär ofta att vi får nya insikter om oss själva, där vi tydligare kan se våra inlärda beteenden. Pandemin har också inneburit ett minskat fokus på andra, och ett ökat fokus på oss själva.

 

För att börja utveckla ditt självledarskap rekommenderar Britta att börja observera dig själv och dina beteenden. Hur reagerar du vid olika situationer? En bra start är att göra mindfulness-övningar.

 

– Mindfulness är väldigt effektivt, och det räcker till exempel med tio minuter meditation varje vardag. Detta kommer att öka din förmåga för självledarskap genom att du kan vara mer närvarande i det som sker. När du mediterar, som är en övning i att vara närvarande med det som pågår just nu, inte det som varit eller det som kommer att hända, får du nämligen syn på dina tankar och känslor. Du kan ta ett steg bakåt och betraktar dig själv från ett utifrånperspektiv. Börjar du meditera kommer du att se mönster i vilka beteenden som påverkar dig, vilket skapar en självkännedom. Annars rekommenderar jag verkligen att äta och sova rätt, och att omge dig med människor som lyfter dig. Vi brukar ofta känna oss tvungna att fylla en kvot av plikt, men se till att också fylla din kvot av glädje i livet.

 

5 förmågor som motsvarar emotionell intelligens

Britta menar att självledarskap utgår från begreppet emotionell intelligens, som myntades av psykologen Daniel Goleman. Definitionen är, enkelt förklarat, förmågan att se både sina egna och andras känslor, samt att kunna förstå och hantera reaktioner på dessa. Begreppet utgörs av fem komponenter som tillsammans skapar en emotionell intelligens:

 

  • Självkännedom, vilket handlar om att lära känna sig själv. Vilka är mina styrkor och svagheter, var någonstans går mina gränser?

 

  • Självreglering, som är ett naturligt steg efter självkännedom. När du börjat se dig själv kan du börja reglera dina känslor, du kan kliva tillbaka och se dina reaktioner från ett yttre perspektiv. Det är lätt att reagera utan att tänka efter, men ju mer du tränar på självreglering desto mer kan du påverka din reaktion. Du kan inte påverka dina tankar eller känslor, men du kan alltid påverka din reaktion.

 

  • Motivation, som dels handlar om att försöka hitta vad man egentligen strävar efter och dels vilka ens värderingar är. Du ska kunna visualisera dina värderingar, så att du faktiskt kan leva efter dem. Det handlar även om hur du finner motivation vid misslyckanden eller motstånd.

 

  • Empati, vilket skapar kontakt med andra människor. Ibland kan vi ha för mycket empati, där vi tar över andras känslor. Ibland flyr vi vår empati, genom att springa från svåra situationer eller vara avståndstagande. Empati är oerhört viktigt för relationer mellan människor. Den är avgörande för kontakten mellan oss.

 

  • Social förmåga, kommer när alla dessa bitar är på plats och på en bra nivå. Det är då du kan börja arbeta med att hitta ditt optimala och hållbara ledarskap.

 

– Forskning har visat att alla dessa komponenter är träningsbara. Om du jobbar med att bygga och förbättra dig på alla områden följer ett bra och sunt självledarskap. 

 

 

Vill du lära dig mer om självledarskap? Läs mer om kursen Utveckla ditt självledarskap och bli en bättre ledare som Britta leder under våren 2022.