Gå till huvudinnehållet Gå till huvudmenyn

Så tänker vi om hybridkurser

Det talas just nu om begreppet hybrid om ett sätt att fortsätta hålla i den tillgänglighet som funnits under distansperioden. Sveriges Kommunikatörer har tagit ett grepp om kursformaten och undersökt nya verktyg för framtidens utbildningar.

Vid en fysisk kurs sker inlärning via det man visar på skärm eller tavla, men även via kroppsspråk och umgänge. Det är enkelt för deltagare att flika in frågor under en föreläsning. Vid en digital kurs krävs stöd för att inlärningen ska nå den nivån. Detta gäller såväl digitala verktyg, men också att kursledaren utnyttjar de möjligheter som finns för att inkludera och aktivera deltagarna. Dessa två situationer skiljer sig en hel del åt när det kommer till hur man effektivast samspelar med gruppen och tar in informationen.

– När vi undersökte hybridkurser, där samma kurs har deltagare på distans och deltagare i samma rum märkte vi att det krävdes väldigt mycket – av kursinnehållet, deltagarna och kursledaren – på ett sätt som inte gick att kombinera så att samtliga deltagare blev helt nöjda, säger Sveriges Kommunikatörers utbildningschef EvaHanna. Kombinationen blev en utmaning i sig då det behövdes helt olika pedagogiska grepp.

Hybridklassrum och specialutrustning

Sveriges Kommunikatörer har tillsammans med kursledare testat lokaler och utrustning som tagits fram med särskilt fokus på att skapa en så pass sömlös hybrid lösning som möjligt. Denna typ av utrustning kan till exempel innefatta kameror som automatiskt fixerar och zoomar in på den i rummet som talar eller särskilt stora skärmar som gör att deltagare på distans tillåts ta plats bland de som närvarar fysiskt.

– Trots att man har bra hjälpmedel tyckte vi att det skulle behövas en extra person, förutom föreläsaren, för att facilitera de olika rummen som skapades, säger kursledaren och digitala strategen Petronella Barvaeus. Men det skulle ändå inte bli optimalt, varken för kursdeltagarna på plats eller på distans.

En form av hybridkurs

Inför hösten kommer Sveriges Kommunikatörer behålla de mycket uppskattade distanskurserna. När det finns möjlighet kommer det så småningom att öppnas upp för fysiska kurser. Hybridkurser kan bestå i att man blandar fysiska och digitala aktiviteter men inte vid ett och samma tillfälle.

– På det här viset kan vi skapa de bästa förutsättningarna för varje typ av kurs, och samtidigt göra det möjligt för fler att kunna ta del av och bredda vårt utbud, säger utbildningschef EvaHanna.

– Jag tror att blanda deltagare på distans och på plats tar fokus från utbildningen, säger Petronella. Däremot är jag en stark förespråkare för så kallad blended learning, som blir en stor del i Sveriges Kommunikatörers kurser. Det handlar om att man varierar själva utbildningen i olika typer av format – video, föreläsning, uppgift, diskussion – vilket man sett skapar den optimala inlärningen.
– Blended learning är något vi kommer att fortsätta att utöka i våra kurser för att höja det pedagogiska värdet ännu mer, säger EvaHanna.

Till hösten lanserar Sveriges Kommunikatörer dessutom ett nytt, förbättrat digitalt läroverktyg för distanskurserna där man ännu tydligare sammanväver hela upplevelsen och samlar material och kommunikation på ett enhetligt och pedagogiskt vis.

– Vi ser hur väldigt viktigt det är för kommunikatörer att kompetensutveckla sig nu, säger EvaHanna. Därför är vi så glada att vi både kan behålla den höga nivån på våra utbildningar och samtidigt göra det möjligt för fler att lära sig nya saker.