Gå till huvudinnehållet Gå till huvudmenyn

Så skapar du en kommunikativ organisation: "Självinsikt innebär utveckling"

I dagens lucka berättar kursledare Eva Willstrand om kommunikativa organisationer och vikten av att inte bara vara en ledare utan en förebild. Något hon menar är en förutsättning för att verksamhetens trovärdighet ska vara stabil, värdeskapande och pålitlig. 

En kvinna med blont axellångt hår som står utomhus och ler mot kameran.

Den här artikeln är en del av Sveriges Kommunikatörers julkalender, där vi varje dag i december bjuder på spännande och lärorika spaningar och insikter från kommunikationsexperter.

Chef -> Ledare -> Förebild

Det finns så mycket intressant att prata om på temat kommunikation. Låt oss fundera lite vidare på temat kommunikativa organisationer. Det är ju där allt börjar om vi vill att vår verksamhet ska präglas av ansvarstagande medarbetare, önskad kultur, för verksamheten ”rätt” ageranden och insatser. För oss kommunikatörer handlar det också om att vi satsar våra resurser och vår expertis där kommunikationen är medlet att nå målen. 

Klargör vad som gäller

Självklart behöver ledarna (från ledning och genom alla ledarled) ta sitt kommunikativa ansvar. Naturligtvis först efter att de fått klart för sig vad det konkret innebär för just er verksamhet. Därefter behöver alla utan ledaransvar också få vetskap om vilket kommunikationsansvar man förväntas ta som medarbetare. Genom att konkretisera och klargöra ska det vara lätt att göra rätt för alla verksamhetens parter. Så länge det finns oklarhet kopplat till ansvarsfrågan och vad vi egentligen menar med våra formuleringar kommer osäkerhet och obalans att råda.

Ledarskapet är grunden för psykologisk trygghet 

Vi har gått från att vara chef till att också vara ledare till att nu verkligen även ta sig an rollen som förebild. Att ledare lever som verksamheten lär är en förutsättning för att verksamhetens trovärdighet ska vara stabil, värdeskapande och pålitlig. 

En enkel grundregel för hur man som ledare (eller kollega för den delen) skapar en känsla av närvaro, involvering och omtanke, är att löpande fråga medarbetarna (inte minst när man leder på distans):

a.    Hur mår du?

b.   Hur går det?

c.    Hur kan jag stötta dig? 

Ingen vill följa en stressad ledare

Det är utan tvekan viktigt att den som leder andra tar hand om sig själv. Att man tar ansvar för det egna välmåendet. Man är ju en otroligt viktig förebild och kulturskapare. Vi vet att stress och oro smittar. 

Mitt tips är därför att man löpande ställer samma frågor till sig själv:

a.    Hur mår jag?

b.   Hur går det?

c.    Vad behöver jag?

Självinsikt innebär utveckling

Om man är trygg och öppen för egen utveckling är det enklaste sättet att synkronisera sin självbild med andras att be medarbetare och kollegor om återkoppling på hur man upplevs. Att fråga vad man kan göra annorlunda för att fungera ännu bättre som chef/ledare/förebild, och verkligen lyssna på förslagen. Vi kan växa och bli bättre i våra olika roller så länge vi är öppna och nyfikna för utveckling. Jag skulle vilja säga att ingen någonsin är helt perfekt eller ”färdig”.  

Eva Willstrand har över 20 års erfarenhet av kommunikationsutveckling, såväl i ledande befattning som i specialistrollen, inom exempelvis Scandinavian Airlines, Saab Technologies och Lantmännen.