Gå till huvudinnehållet Gå till huvudmenyn

Så kompetensutvecklas du genom att nätverka. Ann Jönsson Lindström delar sina bästa tips

Vill du bygga eller utöka ditt professionella nätverk? I våra nätverk får du tillsammans med kollegor i kommunikationsbranschen utbyta erfarenheter, lära er gemensamt och inspireras av inbjudna experter och våra erfarna nätverksledare. Vi har pratat med Ann Jönsson Lindström, nätverksledare och affärscoach, om fördelarna med ett professionellt nätverkande.

Bild på Ann Jonsson som gestikulerar samt en man i förgrunden i en dialog.

Sveriges Kommunikatörer erbjuder möjlighet att delta i professionella nätverk inom olika specialområden. Nätverken finns till för att du ska kunna möta och utbyta erfarenheter med dina branschkollegor, och för att du på ett konkret sätt ska kunna utvecklas i din roll som kommunikatör.

 

“Nätverken gör väldigt mycket konkret nytta, man sitter inte bara och snackar allmänt med varandra”

I rollen som nätverksledare är Ann Jönsson Lindströms uppdrag att leda samtalen och att säkerställa att du som deltagare får ut det du vill av nätverket. Hon berättar om hur hon upplever att medlemmarna stärks i nätverken.

– Deltagarna delar ofta med sig av tips och råd till varandra, det finns alltid någon som har verktyg eller exempel hen vill dela med de andra. Jag får ofta höra från deltagare att nätverken gör väldigt mycket konkret nytta, det är inte bara så att man sitter och snackar allmänt med varandra.

 

Under pandemin har deltagarna gått från att träffas fysiskt till digitala möten. Varje nätverksträff pågår i 2,5 timmar, där deltagarna bygger långsiktiga relationer genom att ta del av varandras utmaningar och diskutera vilka områden de vill fördjupa sig inom.

Ledaren för nätverken bjuder även in experter att delta i samtalet för att presentera sitt arbete, erbjuda deltagarna verktyg i sitt dagliga arbete och att tillsammans genomföra övningar på temat.

 

I nätverken står samtalet och erfarenhetsutbyte i fokus, vilket är viktigt att vara medveten om som deltagare. Enligt Ann är en vanlig missuppfattning kring nätverken att det är ett slags minikurs.

– Ett nätverk handlar om att ge och få. Börja med att ge så får du väldigt mycket tillbaka. Det är just fokuset på utbytet av idéer och erfarenheter som skiljer nätverken från en traditionell kurs där en expert delger kunskap. Här är det gruppens gemensamma kompetens som står i centrum för att skapa insikter och lärande.

 

“Att nätverka är att uppdatera sin kompetens i en föränderlig värld”

Varför är det så viktigt att bygga ett starkt professionellt nätverk i rollen som kommunikatör? Ann menar att just kommunikatörer har ett ansvar att hänga med i både den digitala och den yrkesmässiga utvecklingen, vilket innebär att det blir extra viktigt att kunna samtala kring nya utmaningar, komma med exempel och utbyta råd.

– Det händer så mycket hela tiden, och vi behöver ha möjligheten att lära av andra som ligger i framkant och har provat nya lösningar. Att nätverka är att uppdatera sin kompetens i en föränderlig värld genom att se hur andra gör och är. Nätverken är också ett sätt att uppdatera sig kring branschnyheter.

 

Ann poängterar också att vikten av att våga vara öppen och sårbar i nätverken. Poängen är att deltagarna ska lära känna varandra och byta djupa tankar. Därför är det viktigt att du som deltagare går in med inställningen att vilja satsa på att lära känna de andra och dela med dig av dina tankar.

– Man ska ha tillit, känna sig trygg och kunna lyfta problem. Det är också min roll som ledare, att skapa den trygga miljön där människor vågar och vill öppna sig. Jag har bara positiva upplevelser av detta, där många deltagare blir vänner och håller kontakt med varandra utanför nätverken. Det blir ett väldigt fint kollegialt utbyte.

 

Snart kommer ett nytt nätverk för coachande kommunikation

Ann har tidigare varit ledare för Sveriges Kommunikatörers nätverk för strategisk kommunikation. I februari kommer hon att starta ett nytt nätverk för coachande kommunikation, som även finns tillgänglig som kurs.

– I kursen lär jag ut ett coachande förhållningssätt till kommunikation för att du ska bli mer framgångsrik i din yrkesroll. Det innebär inte att du ska bli en professionell coach, utan mer om att arbeta på ett rådgivande sätt för att stötta chefer, skapa motivation och att hjälpa alla i organisationen att bli mer kommunikativa. Nätverket är framförallt till för de som har gått kursen eller de som har erfarenhet av coachande kommunikation, men som har svårt att omsätta det i sitt dagliga arbete. Här får du träffa kollegor som har samma utmaningar som du har.

I nätverket kommer du som deltagare att få en utmaning att göra vid varje tillfälle, där du vid nästa träff får chansen att utbyta erfarenheter av att pröva på dessa verktyg. Nätverket sätter igång den 17:e februari.

 

Vill du gå med i ett av Sveriges Kommunikatörers nätverk? Läs mer om vilka nätverk som finns här.