Gå till huvudinnehållet Gå till huvudmenyn

Så kommunicerar du i stressiga tider: "Viktigt att vara ödmjuk och fånga upp signaler"

Våra hjärnor är känsliga för allt som kan hota oss. I hotfulla lägen styrs vi av känsla och blir mindre mottagliga för fakta. Andris Zvejnieks, seniorkonsult och utbildare inom kommunikation och ledarskap, bjuder på fem tips om hur du kan kommunicera effektivt i stressiga tider.

En man med kort ljust hår och rosa skjorta kolla in i kameran.

Den här artikeln är en del av Sveriges Kommunikatörers julkalender, där vi varje dag i december bjuder på spännande och lärorika spaningar och insikter från kommunikationsexperter.

Om du känner dig trött, kanske det inte bara är decembertrötthet.

Våra hjärnor är känsliga för allt som kan hota oss. Liksom när vi levde på savannen, reagerar vi nu med fight, flight eller freeze över hotfulla rapporter om krig, skjutningar och sprängningar. Våra hjärnor kan inte dra andra slutsatser än att hoten kan drabba oss själva eller någon som står oss nära.

I det här läget minskar inte vår oro genom rationella resonemang om låg sannolikhet att drabbas. Vi styrs av känslan och den gör oss mindre mottaglig för fakta just nu.

Därför behöver vi anpassa vår kommunikation. Oavsett om vi kommunicerar i familjen eller professionellt på jobbet.

Här är fem saker som hjälper dig att nå fram till hjärnor i hotläge:

1. Fokusera på det som går att påverka

Lägg maximalt fokus på att uppmuntra saker som var och en faktiskt kan göra för att det ska bli bättre. Då minskar risken för att människor fastnar känslomässigt i det som de inte kan påverka.

2. Var hoppfull

Skapa positiva bilder och scenarier av hur framtiden kan bli, om alla hjälps åt och konkret bidrar med det vi kan. Positiva bilder är avgörande för att bryta känslan av hopplöshet.

3. Vänta in  

Bli inte irriterad om människor behöver mer tid på sig att förstå. Mottagligheten för komplexa budskap minskar i stress. Aktivera flera sinnen genom att berätta mer än du informerar.

4. Var nära  

Låt andra känna att du tar deras oro på allvar. Under kriser är det särskilt viktigt att vara ödmjuk och fånga upp signaler om hur andra mår. Visa ännu oftare uppskattning.

5. Ge dig tid för återhämtning

Kom ihåg att ge dig själv tid för återhämtning. Vid tryckfall i flygkabinen uppmanas du att själv ta på dig syrgasmasken innan du hjälper andra. Tänk likadant nu. Om du dränerar dig själv på energi kommer du inte att kunna vägleda andra.